LUP_Fødende_Blå_med tekst.png

Om målingerne

Fra 2022 er LUP på det somatiske område (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende) overgået til at være månedlig målinger, hvor afdelinger og afsnit hver måned får tidstro data til kvalitetsarbejdet. Fra 2024 indgår LUP Radiologi også i målingerne.

Center for Patientinddragelser står for at indsamle data, som DEFACTUM hver måned analyserer og distribuerer i BI-portalen.

Formål

  • Identificer og sammenlign forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følg udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Lever data til at arbejde med kvalitetsforbedringer

Målgrupper

Delundersøgelsen LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter.

Delundersøgelsen LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter.

Delundersøgelsen LUP Fødende omfatter kvinder som har født.

Delundersøgelsen LUP Radiologi omfatter ambulante patienter henvist til billeddiagnostisk undersøgelse og har fået foretaget en af fem undersøgelsestyper: MR-skanning, CT-skanning, ultralyd, røntgen og klinisk mammografi.

Kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål

Spørgeskemaet til de månedlige målinger består af en kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål. Patienterne i LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Radiologi får ti nationale spørgsmål. For LUP Fødende er det 13 nationale spørgsmål. De nationale spørgsmål er ens på tværs af regionerne og dækker bl.a. patientinddragelse og tilfredshed med behandlingen.

Afdelingerne har mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål. Her finder du spørgsmålskataloget, og det er også muligt at angive ønsker til nye, lokale spørgsmål.

Årlig status på patientoplevelser

Fra LUP 2022 sker der en opsamling af de månedlige målinger i en årlig status, som viser forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid på lands-, regions- og hospitalsniveau. Patienter, der er fritaget for digital post, indgår også i LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende, da de tre måneder i løbet af året kan få tilsendt papirspørgeskemaer til den årlige status. ​

Den årlige status offentliggøres i uge 11 det efterfølgende år.

Fakta om den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på det somatiske område er en undersøgelse med månedlige digitale målinger, hvor der suppleres med udsendelse af papirskemaer i januar, maj og september (undtaget i LUP Radiologi).
  • Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.
  • DEFACTUM udgør sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden projektsekretariatet.

Intro til LUP-data i BI-portalen

LUP resultater for Region Midtjylland er tilgængelig for personalet i Region Midtjylland i BI-portalen. Introduktion til LUP-data i BI-portalen præsenteres i denne video.

Resultater og rapporter

Den nationale rapport og regionsrapporter udarbejdes af Center for Patientinddragelse, hvor rapporterne er tilgængelige en gang om året.

DEFACTUM analyserer og gør data tilfængeligt hver måned i BI-portalen helt ned på afsnitsniveau for LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende, LUP Radiologi og LUP Psykiatri.

Region Midtjyllands og regionshospitalernes pressemeddelelser for LUP 2023

De tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen nedenfor.