Formål

Vi bygger bl.a. databaser i forsknings- og udviklingsprojekter i værktøjerne e-trail og e-monitorering.
Foto: Søren Sander

Vores samarbejdspartnere henvender sig ofte med en idé om, hvordan de kan bruge kvantitative data til at blive klogere og bedre. Vi har kompetencerne til at stille de gode spørgsmål og foreslår mulige løsninger, uanset om vores samarbejdspartnere selv skal registrere data eller skal bruge viden fra eksisterende data.

Dataindsamling

Dataindsamling er ikke bare at oprette en formular, der kan indtastes oplysninger i. Det skal gøres let at indtaste præcise observationer, og data skal gemmes, så det passer til formålet. Vi har stor viden om at vælge og bruge de rigtige værktøjer.

Vi bygger bl.a. databaser i forsknings- og udviklingsprojekter i værktøjerne e-trail og e-monitorering.

e-Monitorering er skræddersyet til indsamling af kommunale data for at monitorere, evaluere og sammenligne. Det bruges i HjerteKomMidt og MoEva (se kvalitetsmonitorering).

e-Trial platformen benyttes til understøttelse af dataindsamling og håndtering i kvalitets- og forskningsprojekter som Psykiatrifondens projekt Mind My Mind.

Derudover arbejder vi i SurveyXact og RedCap og, når vi skal skræddersy systemer til enkeltstående projekter.

Arbejde med eksisterende data

Vores samarbejdspartnere er ofte nysgerrige på den viden, som findes i allerede eksisterende data, så som deres egne databaser, offentlige registre eller kliniske databaser.

Der er dog et stykke vej fra, at man bliver nysgerrig på eksisterende data, til man har fået adgang.

Vi har stor erfaring med at få adgang til data fra forskerservices ved både Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik. Og vi har særlig ekspertise i brug af landspatientregistret, CPR-registret, Kliniske kvalitetsdatabaser og DREAM.

Bearbejdning af data

Når data er indsamlet eller indhentet fra eksisterende kilder, skal analysemetoden vælges ud fra, hvad der bedst giver brugbare viden til vores samarbejdspartnere. Her er vi eksperter i metoder og visualiseringsværktøjer.

Vi er også erfarne i at klargøre data for samarbejdspartnere, der selv vil analysere data.

Ligeledes kan vi berige både nye og eksisterende data ved at koble data fra forskellige datakilder.

Vi foretager også analyser på spørgsmål på sundhedsområdet ved at trække på forskellige datakilder.