LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Formål

  • Identificer og sammenlign forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følg udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Lever data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper

Hvad er LUP Psykiatri?

LUP Psykiatri er den nationale undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Den består af ni undersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter., der er tilpasset de enkelte målgrupper og er fordelt på fem patientgrupper og fire pårørendegrupper:

  • Voksne indlagte
  • Voksne ambulante
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
  • Pårørende til voksne indlagte og ambulante patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2024)

Om målingerne

Undersøgelsen gennemfører vi på vegne af de fem regioner.

Vi varetager projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del og udgør sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden projektsekretariatet.

Månedlige målinger

Undersøgelsen for voksne patienter i LUP Psykiatri (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) er månedlige digitale målinger. Hver måned bliver der udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post.

Samtidig får regioner, hospitaler og afdelinger resultater på patienternes oplevelser hver måned i stedet for én gang årligt. Det giver løbende, tidstro data på den patientoplevede kvalitet til forbedringsarbejdet og ledelsesinformation.

De månedlige målinger understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i det enkelte afsnit ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

Fra oktober 2022 er LUP overgået til at være månedlige målinger for de voksne patienter i psykiatrien (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri). Hver måned udsendes der spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter for samtlige afsnit, der falder inden for LUP Psykiatris inklusionskriterier, og afsnittene får hver måned tidstro data om patienternes oplevelser.

 

PowerPoint-ikon Godt at vide om LUP.

Her finder du plakat til undersøgelsen.

Her finder du animationsfilm om LUP Psykiatri.

Mulighed for lokale spørgsmål

Patienterne i LUP Psykiatri får ti nationale spørgsmål, som er ens på tværs af regionerne. Regioner/hospitaler og afdelinger har mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål, der fx måler på den del af patienternes oplevelser, de lokalt arbejder med at forbedre. De lokale spørgsmål bliver valgt fra et katalog over testede og godkendte spørgsmål.

Her finder du de ti nationale spørgsmål i LUP for de månedlige målinger.

Her finder du spørgsmålskataloget.

 

Årlig måling

Undersøgelserne for børne- og ungdomspsykiatrien og indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri bliver fortsat gennemført en gang om året, hvor personalet står for at udlevere spørgeskemaet.

Årlig status

En gang årligt vil LUP identificere forskelle og udvikling i de voksnes patientoplevelser over tid; nationalt og på tværs af regioner.

Undersøgelserne for børn og unge

Efter implementeringen af den månedlige digitale dataindsamling for de voksne patienter i oktober 2022, undersøges muligheden for at benytte månedlige målinger for ambulante og indlagte børn og unge.

Download strategi for Fremtidens LUP

Informationer til personalet

Undersøgelserne for børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri bliver fortsat gennemført en gang om året, hvor personalet står for at udlevere spørgeskemaet. Her finder du materialet til børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri, mens materialet for de månedlige målinger findes under "Om målingerne".

Resultater og rapporter

Et pænt flertal af patienterne og de pårørende er tilfredse med deres besøg/indlæggelse. 73 procent af de voksne, 68 procent af børn og unge samt 76 procent af deres pårørende er er i høj eller meget høj grad tilfredse samlet set.

Det er et af de mange resultater fra LUP Psykiatri 2022, som du finder nedenfor.

I undersøgelsen har næsten 6.000 patienter og pårørende svaret på en række spørgsmål om, hvordan deres oplevelser med psykiatrien har været.

Patienterne og de pårørende er især tilfredse med, at de ansatte i psykiatrien er venlige og imødekommende. Omvendt kniber det med de voksne patienters opfattelse af, at én bestemt læge tager ansvar for patientforløbet, og børn- og unges oplevelse af, at de er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling.

Den største tilfredshed findes blandt forældrene til børn og unge, der har kontakt med psykiatrien. Her er 76 procent i høj eller meget høj grad tilfredse. Herefter kommer den store gruppe af voksne patienter i psykiatrien, hvor 73 procent er tilfredse, mens 68 procent af børn og unge er tilfredse.  Det samme gælder for 52 procent i den mindre gruppe af patienter i den specialiserede retspsykiatri.

Gennemførte undersøgelser

Siden oktober 2022 er LUP Psykiatri for voksne patienter (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) overgået til månedlige digitale målinger. Hver måned bliver der udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post. De øvrige undersøgelser gennemføres årligt, undtagen undersøgelserne for pårørende til voksne patienter, som gennemføres hvert tredje år.

Spørgeskemaerne til de voksne patienter sendes til patienter med Digital Post. Patienter i den specialiserede retspsykiatri, patienter i børne- og ungdomspsykiatrien (B&U) og forældre til patienter i B&U får udleveret skemaet personligt af personalet. Forældre til patienter i B&U får udleveret skemaet personligt af personalet. hvis det er muligt, og ellers sender personalet skemaet til forældrene. Pårørende til voksne patienter får spørgeskemaet tilsendt af Sekretariatet for LUP.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har lavet en samling af de spørgsmål, som fagpersoner og patienter oftest stiller os.