For DEFACTUM er vidensdeling inden for social- og sundhedsområdet vigtig. Vi udsender derfor aktuel viden via nyheder og nyhedsbreve. Desuden arrangerer vi løbende konferencer, temadage, kurser mm.