Vi prioriterer altid en grundig indledende dialog med vores kunder, hvor vi får en fælles forståelse af problemstillingen, det faglige felt og evalueringens formål.
Foto: Tobias Lybech

Vi gennemfører hvert år et stort antal evalueringer for styrelser, regioner, kommuner, civilsamfundsorganisationer og fonde.

Vi prioriterer altid en grundig indledende dialog med vores kunder, hvor vi får en fælles forståelse af problemstillingen, det faglige felt og evalueringens formål.

Vores evalueringer indgår ofte som del af en udviklingsproces, hvor evalueringen skal bidrage til at pege på opmærksomhedspunkter, anbefalinger og støtte forankring af indsatser.

Vi har ekspertise i casebaseret audit, som skaber læring og kvalitetsudvikling med afsæt i et struktureret møde med fagpersoner og øvrige videnspersoner, der systematisk vurderer og drøfter en eller flere cases.

Vi anvender en bred vifte af evalueringstyper og modeller:

  • Developmental evaluation
  • Principfokuseret evaluering
  • Virkningsevaluering
  • Brugerorienteret evaluering
  • Procesevaluering
  • Policyevaluering
  • Kompetenceevaluering
  • Effektevaluering

Kontakt os

Jens Hansen
Tlf.: 2133 7719
Mail: jenhas@rm.dk

Jens T. Hørlück

Jens T. Hørlück
Tlf. 2170 2841
Mail jehoeje@rm.dk