Få faglige indspark i hverdagen

Vi afholder hvert år flere spændende arrangementer.
Foto: Søren Sander

Du finder en samlet liste over vores nye arrangementer her, og du kan holde dig orienteret om nye på vores LinkedIn-profil.

  • Forbedringsvejlederuddannelsen udbydes til medarbejdere og ledere i Region Midtjylland. Uddannelsen arrangeres af Region Midtjylland.
  • "Implementation of Quality Improvement Collaboratives: The case of the Danish Healthcare Quality Programme" ved Kathrine Carstensen, cand.scient.soc.