Formål

Ulighed i rygning er blandt de store problemer for folkesundheden.
Foto: Jacques Perreault, Unsplash

Identifikation af ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er et stort problem for folkesundheden. Uligheden kan være geografisk, økonomisk, social etc. Vores data fra "Hvordan har du det?" undersøgelserne bruger vi til at identificere ulighed sammen med kommuner og andre aktører. Det bruger vi til i kombination med anden data at udvikle behandlingsforløb og nye samarbejdsmodeller inden for fx hjerterehabilitering, ensomhed, psykiatri og senfølger efter COVID.

Socialt differentierede og tværsektorielle indsatser

Vores arbejde løftes først og fremmest gennem forskningsprogrammet "Øget social lighed i sundhed gennem socialt differentierede og tværsektorielle indsatser”, som er et strategisk forskningsprogram under Region Midtjylland. Målet med forskningsprogrammet er at skabe større social lighed i mødet med sundhedsvæsenet ved at udvikle, afprøve og evaluere en række målrettede indsatser. Det vil vi gøre sammen med regionens hospitaler, kommuner, PIREAU centeret på Aarhus Universitet og en række patientorganisationer.

Sundhedskompetencer

En vigtig del af arbejdet med ulighed i sundhed er opbygningen af sundhedskompetencer. For det enkelte individ betyder det evner og ressourcer til at bruge sundhedsinformation til at træffe beslutninger om egen sundhed. Det skal hospitaler, læger og andre sundhedsinstitutioner hjælpe os alle med og sørge for, at dem, som brug for ekstra støtte, får den nødvendige hjælp, så sundhedsvæsenet ikke forstærker uligheden i samfundet. 

Målgrupper og interessenter

Alle vores projekter gennemføres med hospitaler, kommuner, patienter/borgere, patientforeninger og pårørende, så vi sikrer os, at vores forskning kommer ud og gør en forskel der, hvor det tæller.

Vores arbejde

  • Vi identificerer ulighed i sundhed i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører
  • Vi afdækker behovet for socialt differentierede indsatser
  • Vi opbygger sundhedskompetencer
  • Vi udvikler indsatser med formålet at mindske ulighed i sundhed

Kontakt os

Er du nysgerrig, eller har du en idé til et projekt eller ønsker et samarbejde, så kontakt os.

Gitte Valentin

Gitte Valentin
Tlf. 2427 6188
Mail givale@rm.dk

Jes Bak Sørensen

Jes Bak Sørensen
Tlf. 2167 3309
Mail jesbso@rm.dk

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk