Formål

Vi vurderer den teknologi du bruger i sundhedsvæsnet.
Foto: Jørn Gade

Udvikling og implementering af ny teknologi

I et sundhedsvæsen, som fortsat skal udvikle sig og levere sundhedsydelser af højeste kvalitet, og hvor de tilstedeværende ressourcer er begrænsede, tænkes udvikling og implementering af ny teknologi ofte som en oplagt løsning. I DEFACTUM mener vi, at udvikling og implementering af teknologier i sundhedsvæsnet skal undersøges grundigt og kritisk. Ellers risikerer vi at overbelaste systemet, de sundhedsprofessioneller og patienter/pårørende ved at tage teknologi i brug, som ikke er tilpasset den relevante kontekst, eller som har helt andre effekter end forventet. 

Teknologiformer

Vores tilgang til teknologier er bredt funderet, og vi gennemfører vores forskning ud fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv og med en multidisciplinær og tværfaglig tilgang. Vi forsker både i 'klassiske' teknologier såsom artificial intelligence, virtual reality, telemedicin, robotteknologi, medical devices og sundhedsapps. Vi arbejder også med et bredere teknologibegreb, som bl.a. inkluderer implementering af nye guidelines, patientrapporteringsværktøjer og nye screeningstiltag.

Målgrupper og interessenter

Vores forskning i sundhedsteknologier er anvendelsesorienteret og understøtter såvel politiske-administrative beslutningstagere som klinikere og patienter i udviklingen af en hensigtsmæssig teknologibaseret klinisk praksis og organisering af sundhedsvæsnet. Derudover ønsker vi med vores forskning at placere os i de nuværende og aktuelle samfundsdebatter omkring brug af teknologi og derigennem sikre, at vi skaber et bæredygtigt sundhedsvæsen.

Vi tilbyder

Vi undersøger bl.a.:

  • hvilken betydning teknologier har for forskellige aktører og på sundhedsvæsnet
  • teknologi i relation til sundhedsvæsnets organisering
  • teknologi i relation til anvendelsen og forståelsen af data i sundhedsvæsnet
  • teknologi i relation til den kliniknære dagligdag
  • teknologiernes hverdagsbetydning for mellemmenneskelige interaktioner og relationer.

Kontakt os

Er du nysgerrig, eller har du en idé til et projekt, så kontakt os.

Lotte Groth Jensen
Tlf. 4048 6949
Mail lotjes@rm.dk

Stina Lou

Stina Lou
Tlf. 7841 4364
Mail stisoe@rm.dk