Brugerkonsulenternes opgaver

Vores brugerkonsulenterer rådgivere og sparringspartnere.
Foto: Kaleidico, Unsplash

I Videnspanelet sikrer brugerkonsulenterne, at patient- og borgerperspektivet indgår i opgaverne. Ønsket er bl.a., at personlig erfaring fra patienter, borgere eller pårørende giver et bredere perspektiv.

Videnspanelet består af fem til syv brugerkonsulenter, der fungerer som rådgivere, sparringspartnere eller projektmedarbejdere. 

De:

  • udvikler bredere opfattelser af resultat og procesmål i et projekt
  • identificerer og prioriterer de relevante temaer og problemstillinger
  • rådgiver om projekter fra ansøgning til gennemførelse
  • gennemfører projekter og evalueringer
  • analyser og fortolker resultater sammen med de øvrige konsulenter
  • formidler resultater
  • reviewer artikler

Derudover har brugerkonsulenterne også ideer til nye projekter. I samarbejde med konsulenter i DEFACTUM udarbejder de projektbeskrivelser m.v.

Videnspanelet mødes en gang hvert halve år. På mødet udveksler brugerkonsulenterne erfaringer om opgaveløsninger og samarbejdet mellem DEFACTUM og Videnspanelet.

Videnspanelets deltagere er tilknyttet DEFACTUM som individuelle brugerkonsulenter og repræsenterer ikke formelle interessegrupper eller patientorganisationer