Formål

Lægger puslespil til strategi.
Foto: Albert Hu, Unsplash

Medlemmerne af Fagligt Strategisk Råd rådgiver DEFACTUMs ledelse i forhold til den aktuelle strategi, så organisationen:

  • er på forkant med nyeste viden og udviklingstendenser på organisationens områder nationalt og internationalt
  • er uafhængig og har valide resultater
  • medvirker til, at Region Midtjylland fremstår som en førende aktør på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet

Baggrund

Konsulenter og forskere har en bred kontakt- og samarbejdsflade, der udover Region Midtjylland dækker kommuner i hele landet, interesseorganisationer, andre regioner, ministerier, styrelser samt udviklings- og forskningsinstitutioner i ind- og udland. DEFACTUMs indtægter tilvejebringes overvejende fra eksterne midler. 

DEFACTUM er organisatorisk en del af Koncern Kvalitet i Region Midtjylland. DEFACTUMs relaterer sig til Region Midtjyllands ressortområder og strategi. Forskningen er på universitært niveau. Der er etableret et formelt samarbejde med Aarhus Universitet. Udvikling og forskning er uafhængig og anvendelsesorienteret.

Forskning og udvikling i DEFACTUM skal gavne regionens daglige arbejde og beslutningsprocesser, samtidig med at de kan anvendes af nationale og internationale parter. DEFACTUMs arbejde skal herved medvirke til, at Region Midtjylland fremstår som en førende aktør på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.