Vi underviser i implementering og bidrager med støtte til konkrete implementerings- og udviklingsprocesser.

Vi har mangeårig erfaring med at omsætte viden til praksis med fokus på at skabe værdi for borgerne. Vores tilgang til implementerings- og udviklingsprocesser bygger på den nyeste forskning med fokus på værdiskabelse, evidensbaserede modeller for implementering samt brugerinvolverende processer. Vi underviser i implementering og bidrager med støtte til konkrete implementerings- og udviklingsprocesser.

Inden for implementerings- og udviklingsprocesser tilbyder vi facilitering af både små og store processer og projekter. Vi har en stor værktøjskasse med metoder og redskaber, som vi tilpasser jeres behov og den konkrete kontekst. Vi tilbyder også temadage og oplæg om implementerings- og udviklingsprocesser.

Vi har de senere år fundet det stærkt givende at arbejde med brugerdialoger. Brugerdialog er en styret dialogform, som giver fagpersonerne mulighed for at få indblik i patienternes/borgernes/de pårørendes oplevelser og tanker. Såvel gode som mindre gode erfaringer bruges på mødet konstruktivt til at udvikle ideer til konkreteløsninger til udvikling af organisationen.

Kontakt os

Kirsten Overgaard
Tlf.: 2152 6974
Mail: kirove@rm.dk

Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard
Tlf. 2152 6487
Mail hannsn@rm.dk