Formål

Vi samarbejder med andre forskere, konsulenter, beslutningstagere og fagfolk.
Foto: Søren Sander

DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus, hvor social, sundhed & arbejdsmarked er de primære fokusområder. Vi arbejder for at forbedre den offentlige velfærdssektors ydelser og samspil ved at udvikle ny, anvendelsesorienteret viden og individuelt tilpassede indsatser - til gavn for borgerne.

Vi afprøver løbende nye metoder og skræddersyr projekter efter dit behov. Få et overblik over vores viden eller hvad vi tilbyder som forskning og kvalitetsudvikling.

Anvender vores iagttagelser af praksis

DEFACTUM er en sammenskrivning af de facto og faktum. Altså en udbredt "Praksis", hvis "virkelighed er fastslået igennem iagttagelse" (sproget.dk) - eller blot: Iagttagelse af praksis.

DEFACTUM er dog mere end iagttagelser. Det er anvendelsesorienterede iagttagelser.

Vi arbejder nemlig i trekanten mellem praksis, forskning og det politisk/administrative niveau. Og vi efterstræber altid at implementere vores viden i praksis. Derfor er vores opgaveløsning også anvendelsesorienteret.

...også uden for regionen 

Vi er forankret i Region Midtjylland, men vi samarbejder også med andre forskere, konsulenter, beslutningstagere og fagfolk. Offentlige såvel som private på kommunalt, nationalt og internationalt plan.