Formål

Vi skaber resultater sammen med brugere, patienter og pårørende. Foto: Niels Aage Skovbo
Foto: Niels Aage Skovbo

Udvikling af det nære sundhedsvæsen

Formålet med forskningsprogrammet "Det Nære Sundhedsvæsen" er at bidrage til udviklingen af det nære sundhedsvæsen på tværs af sundhedsvæsnets aktører. I forskningsprogrammet fokuserer vi på:

  • at studere nyere politisk initierede modeller, organiseringer og interventioner samt eksisterende interventioner i sundhedsvæsnet, som er målrettet mod at udvikle det nære sundhedsvæsen med henblik på at evaluere disse.
  • at bidrage til videreudvikling af eksisterende modeller, organiseringer og interventioner samt igangsættelse af nye interventioner, som kan bidrage til udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Hvad er "Det nære sundhedsvæsen" overhovedet?

Det danske sundhedsvæsen er internationalt anerkendt for at være effektivt og levere behandling af høj kvalitet til befolkningen. Det er dog en udfordring for sundhedsvæsenet at sikre koordination og kontinuitet. Det skyldes blandt andet, at mange forskellige aktører skal levere sundhedsydelser på tværs af organisatoriske grænser, samtidig med at patienterne skal opleve sammenhæng.

Derudover er sundhedsvæsnet i de senere år kommet under stort pres. En ofte italesat løsning på udfordringerne er udviklingen af "det nære sundhedsvæsen". Begrebet dækker over en transformation af sundhedsvæsnet, hvor færre patienter behandles på hospitalerne og i større grad tilbydes sundhedsydelser i eller tættere på eget hjem.

Målgrupper og interessenter

Forskningsresultaterne kan bruges på forskellig vis. Nogle resultater vil være direkte målrettet ændringer i behandling og samarbejder lokalt, mens andre resultater mere vil være målrettet politiske og administrative beslutningstagere, som er ansvarlige for at organisere og indrettet "Det Nære Sundhedsvæsen".

Vores arbejde

Forskningsprogrammet løber over tre år (2024-2026) med projekter på alle akutafdelingerne på hospitalerne i Region Midtjylland inkl. i psykiatrien. Vi samarbejder med kommunerne, almen praksis og andre forskningsmiljøer på fx Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.