LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Hvad er LUP Psykiatri?

LUP Psykiatri består af ni undersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper, som er fordelt på fem patientgrupper og fire pårørendegrupper:

 • Voksne indlagte
 • Voksne ambulante
 • Børn og unge ambulante og deres forældre
 • Børn og unge indlagte og deres forældre
 • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
 • Pårørende til voksne indlagte og ambulante patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2024)

Formål

Formålet med LUP er at:

 • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
 • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper

Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.

Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

Månedlige målinger for voksne ambulante og indlagte patienter i LUP Psykiatri

Undersøgelsen for voksne patienter i LUP Psykiatri (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) er månedlige digitale målinger. Hver måned bliver der udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post. Samtidig får regioner, hospitaler og afdelinger resultater på patienternes oplevelser hver måned i stedet for én gang årligt. Det giver løbende, tidstro data på den patientoplevede kvalitet til forbedringsarbejdet og ledelsesinformation. Læs mere om de månedlige målinger. 

Børne- og ungdomspsykiatrien og den specialiserede retspsykiatri med årlig måling

Undersøgelserne for børne- og ungdomspsykiatrien og indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri bliver fortsat gennemført en gang om året, hvor personalet står for at udlevere spørgeskemaet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter ud over LUP Psykiatri også:

 • LUP Somatik: planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
 • LUP Akutmodtagelse: akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
 • LUP Fødende: kvinder, der har født.

Læs mere om de tre delundersøgelser.

Ved spørgsmål kan man henvende sig til Simone Witzel, tlf. 4042 7144.