LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Tak for din besvarelse

I efteråret 2021 er mere end 19.000 patienter og pårørende inviteret til at besvare et spørgeskema om deres oplevelser i forbindelse med deres besøg i den regionale psykiatri, som led i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter (LUP Psykiatri).

Indsamlingen af spørgeskemaer for 2021 er afsluttet. Vi vil gerne sige tak til alle patienter og pårørende, som har meldt tilbage på deres oplevelser i forbindelse med deres besøg. Vi bruger dine svar til at forbedre praksis til gavn for de kommende patienter og deres pårørende.

Resultater er på vej

Resultaterne for LUP Psykiatri 2021 bliver offentliggjort sammen med en national rapport, der viser de nationale tendenser i uge 11 2022.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for patienter og pårørende i psykiatrien

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for psykiatrien bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.
 • Formålet med LUP er at:
  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter fem patientgrupper og fire pårørendegrupper.
  • Voksne indlagte og deres pårørende
  • Voksne ambulante og deres pårørende
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende, børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. 
Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter kvinder, der har født.
Læs mere om LUP Fødende.