LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Besøger du en psykiatrisk afdeling i efteråret 2021?

Så får du udleveret et spørgeskema af personalet, som vi håber, du vil besvare.

Personalet på afsnittene udleverer spørgeskemaer til patienter samt pårørende til børn og unge på følgende tidspunkter:

Voksne ambulante: 6. september til 26. september
Pårørende til voksne ambulante: 6. september til 31. oktober
Voksne indlagte: 6. september til 14. november
Pårørende til voksne indlagte: 6. september til 22. december
Specialiseret retspsykiatri, indlagte: 6. september til 26. september
Børn og unge ambulante og pårørende: 6. september til 17. oktober
Børn og unge indlagte og pårørende: 20. september til 17. oktober

 

Din mening er vigtig

Din oplevelse som patient eller pårørende er værdifuld for os. Du kan bedst fortælle, hvordan det er at være patient eller pårørende i psykiatrien. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig som patient/pårørende. Du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du ønsker, der kan laves om.

Dine oplevelser er værdifuld information til at forbedre kvaliteten til gavn for kommende patienter og pårørende. Lad os høre din ærlige mening.

Spørgeskemaer til LUP Psykiatri 2021

Se spørgeskemaer i LUP Psykiatri 2021.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til spørgeskemaet kan du ringe på 7841 4390, mandag-fredag fra kl. 9.00-12.00.
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Simone Witzel fra DEFACTUM på telefon 7841 4054.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for patienter og pårørende i psykiatrien

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for psykiatrien bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.
 • Formålet med LUP er at:
  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter fem patientgrupper og fire pårørendegrupper.
  • Voksne indlagte og deres pårørende
  • Voksne ambulante og deres pårørende
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende, børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. 
Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter kvinder, der har født.
Læs mere om LUP Fødende.