LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

 

Nationale resultater for patient- og forældreoplevelser i psykiatrien 2020


Årets LUP Psykiatri er afsluttet og de nationale resultater kan du læse mere om her. Godt 17.000 patienter og forældre i psykiatrien har i efteråret modtaget et spørgeskema, så de kunne give en tilbagemelding på deres ellers deres barns indlæggelse eller besøg på hospitalet. 10.229 patienter og forældre har deltaget i undersøgelsen. Læs den nationale rapport her.

LUP Psykiatri 2020 består af syv undersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De syv undersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter og forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Formål

Formålet med LUP Psykiatri er at afdække patient- og forældreoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling, patientinddragelse og organisering af behandlingen. Det giver bl.a. mulighed for at sammenligne forskelle i patienter og forældres oplevelser og udviklingen over tid. Resultaterne giver de lokale sengeafsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og til ledelsesinformation.

Temaer

 • Modtagelsen (kun indlagte patienter)
 • Personalet
 • Behandlingen
 • Patient-/forældreoplevede fejl
 • Patient- og forældreinddragelse
 • Tvang under indlæggelsen
 • Sammenhæng og samarbejde
 • Udskrivelsen fra sengeafsnittet
 • Samlet indtryk

Resultater

Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Læs mere om de nationale resultater og de regionale resultater.

Danske Regioner - 8 ud af 10 psykiatriske patienter er tilfredse med behandlingen

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for patienter og pårørende i psykiatrien

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for psykiatrien bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.
 • Formålet med LUP er at:
  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter fem patientgrupper og to pårørendegrupper.
  • Voksne indlagte
  • Voksne ambulante
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
  • Pårørende til voksne indlagt og ambulante patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2021)
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende, børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. 
Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter kvinder, der har født.
Læs mere om LUP Fødende.