Medarbejderne i LUP
Foto: Søren Sander

- De indlagte og ambulante patienter er især tilfredse med, at de ansatte i psykiatrien er venlige og imødekommende. Det gælder også pårørende til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Omvendt savner patienterne og de pårørende et personale, der taler med dem, om hvordan de får det bedre, fortæller Simone Witzel om patienter og pårørendes oplevelser i den Landsdækkende Undersøgelse om Patient- og pårørendeoplevelser (LUP) for psykiatrien landet over, der netop er offentliggjort for 2023.

Overordnet er et pænt flertal af de psykiatriske patienter tilfredse med psykiatrien. Især er de pårørende til børn og unge tilfredse med barnets eller den unges besøg eller indlæggelse. Der er endnu ingen udviklingstal på indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien, men hos børn og unge, deres pårørende og i retspsykiatrien er der udelukkende fremgang eller stagnation i samtlige spørgsmål.

Holdet bag den landsdækkende undersøgelse takker for alle svarene i LUP2023. Den bliver gennemført i alle landets regioner med det formål at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer.

- Spørgeskemaerne giver vi patienterne mulighed for at sætte fingeren på nogle af de steder, hvor de oplever et behov for en styrket indsats i psykiatrien. Er der et forbedringspotentiale, så får hver enkelt afdeling den samlede måling, og personalet har derved mulighed at handle på de generelle oplevelser og forbedre kvaliteten, fortæller Simone Witzel.

Find de årlige resultater her:

www.psykiatriundersogelser.dk

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk