Formål

Paramediciner tilser sit materiale i ambulance.
Foto: Niels Aage Skovbo
  • understøt arbejdet med kvalitetsudvikling i klinikken med viden om den patientoplevede kvalitet, der opgøres så ofte og tidstro, at det kan anvendes i det løbende forbedringsarbejde

  • identificer og sammenlign forskelle og udvikling over tid i den patientoplevede kvalitet nationalt og på tværs af regioner og hospitaler i en årlig rapport

Om undersøgelsen

LUP Præhospital er en delundersøgelse i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP), som vi gennemfører hver måned med spørgeskemaer.

DEFACTUM har projektledelsen af undersøgelsen, og ideen er, at vi udsender spørgeskemaer til en stikprøve af patienter. De præhospitale enheder modtager derefter systematisk feedback fra patienterne hver måned.

Målgruppen er patienter, som ringer 1-1-2 og efterfølgende får sendt en ambulance eller bliver visiteret til præhospital hjælp via f.eks. egen læge, vagtlæge eller hospital.

Vi opdeler patienterne i hastegrad A, B, C eller D. Hastegrad A dækker over patienter, hvis tilstand vurderes livstruende eller muligt livstruende, mens hastegrad D dækker over patienter, hvis tilstand ikke vurderes hastende, og derfor uden behov for præhospital behandling eller observation.

Ellers svarer undersøgelsen langt hen ad vejen til de eksisterende delundersøgelser i LUP. Dog indgår de præhospitale data ikke i Landspatientregisteret, som de øvrige delundersøgelser i LUP. I stedet leverer regionerne data, så vi kan tage kontakt til patienterne.

Er du patient, kan du derfor blive kontaktet af os, og vi håber du deler dine oplevelser med os.

Se hvordan vi undersøger patienternes tilfredshed i videoen nedenfor.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for uddybende information. 

Gitte Dahl
Tlf. 2448 1443
Mail gitdah@rm.dk