Vores forbedringsarbejde bygger altid på et tæt forløb med dem, som vi samarbejder med.
Foto: Forbedringsvejlederuddannelsen

Forbedringsarbejde handler om at sætte relevante og realistiske mål, der kan understøtte forandringer på områder med problemer og udfordringer. Vi hjælper med systematisk at anvende metoder til at afprøve nye arbejdsgange og monitorere forbedringsarbejdet gennem indsamling af data, hvor formålet at forbedre kvaliteten for patienter og sundhedsprofessionelle.

Vi bruger forbedringsarbejde ud fra en systematik en videnskabelig tilgang til at forbedre processer. At finde, afprøve og implementere gode idéer til forbedringsindsatser er en væsentlig del af vores tilgang til forbedringsarbejdet.

Viden om idéer til ny praksis kan f.eks. fås fra forskning, evaluering, medier, brugere og ansatte. Det er vores erfaring, at resultater afhænger af de konkrete processer og den lokale kontekst. Det gælder både helt nye kreative idéer, nye kompetencer, nye fysiske rammer og nye teknologiske muligheder. Derfor bygger vores forbedringsarbejde altid på et tæt forløb med dem, som vi samarbejder med.

Uanset om idéerne til forbedringsarbejde kommer fra andre arbejdspladser, litteraturen, eller fokusgrupper med brugerne, er forbedringsmodellens PDSA-cirkel en metode, der kan bidrage til at sikre, at forbedringsidéerne prøves af i praksis inden de implementeres i større skala. Vi har stor og vellykket erfaring i at bruge PDSA-cirklen i konkret forbedringsarbejde.

Vi er involveret i en række forbedringsaktiviteter hos samarbejdspartnere og udbyder regionens uddannelse til forbedringsvejleder, hvor ansatte lærer at gennemføre forbedringsarbejde, - både i teori og praksis. Vi udbyder ligeledes en uddannelse til forbedringscoach.