Formål

Vores forskere kommunikerer resultaterne fra Hvordan har du det? i form af oplæg for kommuner og i regionale fora.
Foto: Søren Sander

Befolkningsundersøgelsen Hvordan har du det? tager temperaturen på sundhed, sygdom og trivsel blandt borgere i alderen fra 16 år og op. Resultaterne udgør Region Midtjyllands Sundhedsprofil.

Undersøgelsen giver et bedre og mere dokumenteret grundlag, når kommuner, region og andre aktører inden for social- og sundhedsområdet planlægger målrettede sundhedsindsatser. Helt konkret danner sundhedsprofilen grundlag, når de kommunale sundhedspolitikker skal udformes, og der skal prioriteres mellem forskellige forebyggelses- og sundhedsindsatser. Du læser mere om anvendelsen i Notat om sundhedsprofiler i Region Midtjylland.

Vi er en forskergruppe i DEFACTUM, som gennemfører undersøgelsen i Region Midtjylland. De mange oplysninger om borgernes sundhed bliver i de kommende år brugt i såvel den praktiske tilrettelæggelse af sundhedsarbejde som til forskning, der kan forbedre folkesundheden. Blandt andet anvender vi data til uddybende temaanalyser og forskningsartikler.

Andre forskere, studerende og kommuner kan søge om udvidet adgang til data nedenfor. 

Undersøgelserne

Siden 2013 er data fra Hvordan har det det? offentliggjort i den nationale Sundhedsprofil - i dag i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Helt tilbage i 2001 har vores forskergruppe i Aarhus Amt og senere Region Midtjylland udarbejdet sundhedsprofilen på baggrund af data fra Hvordan har du det?. Efter 2010 med en sammenligningsrapport, hvor du følger udviklingen.

Nedenfor finder du sundhedsprofiler, spørgeskemaer og baggrundsmatertiale. Du finder også vores temaanalyser og forskningsartikler.

 

Adgang til data

Vi ønsker, at forskere, studerende og kommuner anvender data fra undersøgelserne bedst og mest muligt - gerne i et tværfagligt samarbejde.

Derfor håber vi, at forskere og studerende indsender ansøgninger om rettigheder af data.

Samtidig kan kommunerne i Region Midtjylland få adgang til egne Hvordan har du det?-data eller bestille uddybende analyser - en analysepakke.

 

Ofte stillede spørgsmål

Vi har lavet en samling af de spørgsmål, som borgerne i regionen oftest har, når de modtager et spørgeskema.

 

Forskerne bag

Hvis du ønsker personlig henvendelse, så finder du os nedenfor.

Kontakt

Send dit spørgsmål til: hvordanhardudet@rm.dk

Kontakt os, hvis du er interesseret i en konkret analyse eller ønsker adgang til data. Vi indgår også gerne i et forskningsmæssigt samarbejde med udgangspunkt i Hvordan har du det?-data.

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk