113.000 patienter blev kørt med en ambulance i 2016 efter at de havde ringet 1-1-2 eller havde haft kontakt med læger eller personalet på hospitalerne. Og der er høj samlet tilfredshed. 98 procent har svaret, at de har et 'godt' eller 'meget godt' indtryk af deres seneste præhospitale forløb, men at der også er plads til forbedringer.

- Patienter og pårørende lægger vægt på, at den sundhedsfaglige person som modtager opkaldet er kompetent, hurtig og effektiv. At de hurtigt stiller de rigtige spørgsmål og er venlige at tale med, forklarer Pernille Bjørnholt Nielsen, specialkonsulent ved DEFACTUM, og fortsætter:

- Generelt set er folk godt tilfredse, men enkelte er utilfredse med, at personalet i modtagelsen ikke hilste på dem, og mange skriver, at hospitalet var overbelagt, og at ventetiden før de blev tilset var lang.

Præhospitalet har allerede arbejdet med at forbedre overdragelsen fra ambulance til hospital. En arbejdsgruppe har blandt andet set på den patientoplevede kvalitet og udarbejdet en retningslinje for den gode overdragelse, som fornylig er blevet taget i brug. I den nye undersøgelse ses dog allerede en lille stigning i tilfredsheden på området, og borgerne er også blevet mere tilfredse med den imødekommenhed og hjælp, som de oplever, når de ringer 1-1-2 og får en sundhedsfaglig medarbejder i røret.

- Det er et vigtigt indsatsområde for os at blive bedre til at kommunikere tydeligt til borgerne, så de ved, hvad de kan forvente. Det kan fx handle om, hvorvidt ambulancen er sendt med eller uden udrykning, og hvornår den kan forventes at være fremme, forklarer Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet.

Om brugerundersøgelsen

  • Den er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse via e-boks, men har også været postomdelt til enkelte borgere.
  • 2.916 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 49.
  • Patienter og pårørende har kunnet afgive kommentarer, og derudover er der gennemført 21 kvalitative telefoninterviews.
  • Der er gennemført lignende undersøgelser i 2012 og 2014
  • Region Midtjyllands ambulanceleverandører er Falck A/S, Responce A/S og Samsø redningskorps ApS
  • Brugerundersøgelsen fremlægges for regionsrådet den 16. juni. Undersøgelsen er vedhæftet.