Formål

Læge i dialog med patient.
Foto: Niels Aage Skovbo

Det overordnede formål med ordningen "Patientansvarlig læge" (PAL) er i følge Danske Regioners hvidbog for PAL "at understøtte patientens oplevelse af sammenhæng, koordinering og tryghed i deres forløb".

Vi har siden 2018 udviklet et redskab, som du bruger til lokal systematisk datadrevet og tidstro opfølgning på det overordnede formål og flere af delformålene med PAL.

Endemålet for arbejdet er fem til ti indikatorer, der, sammen med en metodebeskrivelse, udgør redskabet til systematisk datadrevet opfølgning på udbyttet af PAL.

Det gør vi

Vi har udviklet redskabet med udgangspunkt i den monitoreringstankegang som er indlejret i Institute for Healthcare Improvements (IHI's) forbedringsmodel. I kan bruge data lokalt og over tid på jeres afdeling.

Redskabet er et supplement til de årlige målinger i de Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der tilbyder afdelingen en årlig tværgående status på bl.a. PAL. Her har medarbejderne på afdelingen mulighed for at orientere sig udad og på tværs.

Vores redskab supplerer LUP'ens målinger ved at give din afdeling mulighed for at orientere sig indad: ved hjælp af kontinuerlige datadrevne opfølgninger på PAL, opnår I løbende tidstro indsigt i PAL-skabte forbedringer.

Indsigten anvender din afdeling til at gå fra skønsmæssige betragtninger til relativ sikker viden om, hvordan patienternes oplevelse af sammenhæng, koordinering og tryghed ændrer sig, når I ændrer på praksis i jeres tilpasning PAL-ordningen.

Sådan indsamler du viden

Klik på en af de nedenstående bokse for at læse om:

  • Hvad måleredskabet indeholder
  • Hvordan du bruger det
  • Hvilken støtte vi yder

 

Kontakt os - så hjælper vi

Kontakt

Jens T. Hørlück

Jens T. Hørlück
Tlf. 2170 2841
Mail jehoeje@rm.dk

Jakob Sevelsted
Tlf.: 2151 8287
Mail: jaksev@rm.dk