Bag undersøgelserne er blandt andre (fra venstre): Henriette Qvist, Gitte Dahl, Jakob Sevelsted og Simone Witzel. Foto: Søren Sander
Bag undersøgelserne er blandt andre (fra venstre): Henriette Qvist, Gitte Dahl, Jakob Sevelsted og Simone Witzel. Foto: Søren Sander

 

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført i alle landets regioner med det formål at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer. Undersøgelsen går helt ned på afdelings- og afsnitsniveau, og er dermed med til at sætte fingeren på de steder, hvor der er behov for en styrket indsats og forbedringer i kvaliteten.

Patienter og pårørende i psykiatrien har særligt to ting til fælles med patienter og fødende i somatikken i Region Midtjylland. De fleste er egentlig godt tilfredse, men de savner, at en bestemt læge tager ansvar for patientforløbet. Det viser 2022-undersøgelsen af patienternes tilfredshed fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, der står for den nationale undersøgelse af Psykiatrien for Danske Regioner og for den regionale, månedlige afrapportering af somatikken i Region Midtjylland.

Syv ud af ti patienter er tilfredse i psykiatrien
Overordnet er syv ud af ti psykiatriske patienter tilfredse med psykiatrien - et pænt flertal af patienterne. Og de pårørende er tilfredse med deres besøg eller indlæggelse. 73 procent af de voksne, 68 procent af børn og unge samt 76 procent af deres pårørende er er i høj eller meget høj grad tilfredse samlet set.

- Patienterne og de pårørende er især tilfredse med, at de ansatte i psykiatrien er venlige og imødekommende. Omvendt savner de voksne patienter, at en bestemt læge tager ansvar for patientforløbet, mens børn- og unge i højere grad ønsker, at de er med til at træffe beslutninger om undersøgelse eller behandling, fortæller projektleder for LUP'en Simone Witzel.

I undersøgelsen indgår næsten 6.000 patienter og pårørende, der har svaret på en stribe spørgsmål om, hvordan deres møde med psykiatrien har været. Nogle af de samme mønstre går igen i somatikken i Region Midtjylland. 

Læs Danske Regioners pressemeddelelse om LUP Psykiatri her

Gennemsnitlig tilfredshed med de midtjyske somatiske hospitaler
Også her savner patienterne, at en bestemt læge tager et overordnet ansvar for deres behandling, men tilfredsheden med hospitalerne i Region Midtjylland ligger på eller over gennemsnittet på landsplan.

- Patienterne synes især, at medarbejderne i det midtjyske er venlige og imødekommende og behandlingen er god. Den overordnede tilfredshed har derfor et pænt niveau, forklarer Simone Witzel og fortsætter:

- LUP undersøgelserne viser også, at der er plads til forbedringer, for eksempel peger patienter på, at de gerne vil inddrages mere i beslutninger om behandlingen. Der ligger også et forbedringspotentiale i patienternes oplevelse af, at en læge tager et overordnet ansvar for deres behandling. Og så vil de fødende gerne være endnu bedre forberedte på deres fødselsforløb. 

I alt har 90.814 patienter, fødende og pårørende i Region Midtjylland svaret på et spørgeskema om deres behandling på et af regionens hospitaler. Spørgeskemaerne i somatikken og for de voksne patienter i psykiatrien udsendes månedligt, så hospitalerne helt ned på afsnitsniveau kan følge med i og handle på eventuelle udsving i patienternes oplevelser.

Læs Region Midtjyllands pressemeddelelse om LUP Somatik her

- Målingerne på svarene i såvel psykiatrien som somatikken foretages regionalt, og de lokale resultater af patienter og pårørendes oplevelser sendes til hver enkelt afdeling. De har dernæst mulighed for at handle på de områder, som har forbedringspotentiale, fortæller Simone Witzel.

 

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk