Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året i alle landets regioner med det formål at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer. Undersøgelsen går helt ned på afdelings- og afsnitsniveau, og er dermed med til at sætte fingeren på de steder, hvor der er behov for en styrket indsats og forbedringer i kvaliteten.

Generelt er patienterne tilfredse, men patienterne udtrykker også behov for forbedringer, , viser de forskellige årlige delundersøgelser af patienternes tilfredshed, som DEFACTUM er med til at udarbejde.

Patienterne i psykiatrien er generelt tilfredse
8 ud af 10 er tilfredse med psykiatrien på tværs af de fem regioner.

- Særligt tilfredse er patienterne med personalet, som de finder venlige og imødekomne, og flere svarer, at personalet ved behov i højere grad kontakter patientens hjemkommune i forhold til tidligere, fortæller projektleder for undersøgelsen Simone Witzel, DEFACTUM, og påpeger, at der også en steder, hvor det halter:

- Færre oplever, at der er én af lægerne, der tager det overordnede ansvar for deres behandling. Og der er især et forbedringspotentiale i forhold til at informere dem om, hvordan livsstil påvirker deres sygdom.

Resultaterne i LUP Psykiatri kan læses her 

Patienter i somatikken ser øget mulighed for inddragelse
Også behandlingen på Region Midtjyllands hospitaler scorer højt hos patienterne. Og ligesom i psykiatrien bliver patienterne mødt af venlige og imødekommende medarbejdere.

Der er samtidig potentialer for forbedringer – blandt andet peger patienterne på at både de selv og deres pårørende gerne vil inddrages mere i beslutninger om behandlingen.

Læs mere om resultaterne i LUP Somatik her

Undersøgelsen for psykiatrien er udarbejdet i DEFACTUM, som også varetager en del af rapporteringen på det somatiske område i Region Midtjylland.

DEFACTUM indgår i det fælles projektsekretariat med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden.

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk