Det fremgår af den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Undersøgelsen dokumenterer, at Region Midtjyllands ambulatorier er landets bedste, og de får bedre vurderinger end privathospitalernes. Det overordnede billede af patienternes tilfredshed er nogenlunde uforandret i forhold til 2011. Generelt er de indlagte patienter dog mindre positive end de ambulante patienter, og det vil regionen reagere på.

- Jeg er naturligvis rigtig glad for, at vore ambulante patienter er de mest tilfredse i Danmark. Den store tilfredshed skal vi også have, når det gælder de indlagte patienter, og jeg ved, at vore dygtige medarbejdere vil gøre alt for, at det kommer til at fremgå af næste års undersøgelse, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Kommunikation har topprioritet
Undersøgelsen bygger på patienternes svar på 39 spørgsmål fordelt på nationale og regionale spørgsmål. Af svarene på de nationale spørgsmål fremgår det, at Region Midtjylland ligger over landsgennemsnittet for såvel ambulante som indlagte patienter.

Undersøgelsen viser desuden, at begge patientgrupper bl.a. peger på et udviklingspotentiale indenfor kvaliteten af den skriftlige information, modtagelsen på afdelingen, oplevelsen af om patienten får en kontaktperson med særligt ansvar og personalets håndtering af fejl.

Fødendes tilfredshed måles også
Det er fjerde gang, at regionerne måler tilfredsheden blandt patienter med fysisk sygdom, og for første gang har man også undersøgt tilfredsheden blandt de fødende. Overordnet set adskiller resultatet for Region Midtjylland sig ikke fra landsresultatet. Dog er der en højere andel af kvinder i Region Midtjylland, der føler, at indlæggelsestiden er for kort.

Det videre forløb
Alle hospitalerne i Region Midtjylland går nu i gang med at analysere deres resultater og se på, hvor der er fremgang og hvor der er udfordringer for de enkelte hospitalsenheder, som får resultater helt ned på de enkelte afsnit.

Administrationen vil følge op på denne proces og i samarbejde med hospitalerne vurdere, om der skal sættes tværgående initiativer i gang.

Fakta om tilfredshedsundersøgelsen:

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året. Undersøgelsen består af tre dele: LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri 
  • LUP´en er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • Undersøgelsen består af 39 spørgsmål til henholdsvis indlagte og ambulante patienter fordelt på 20 nationale spørgsmål og 19 specifikke, regionale spørgsmål for Region Midtjylland
  • For ambulante patienter ligger Region Midtjylland over gennemsnittet for 16 spørgsmål og på gennemsnittet for 4 af de 20 nationale spørgsmål
  • For indlagte patienter ligger Region Midtjylland over gennemsnittet for 11 spørgsmål, på gennemsnittet for 7 spørgsmål og under gennemsnittet for 2 af de 20 nationale spørgsmål
  • Resultaterne fra Region Midtjylland bygger på svar fra 8440 indlagte og 17737 ambulante patienter
  • Svarprocenten i Region Midtjylland er på 59 pct. for indlagte og 61 pct. for ambulante patienter
  • Der udarbejdes rapporter til afsnits-, afdelings-, hospitals- og regionsniveau for både de indlagte og ambulante patienter
  • Patienternes tilfredshed fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM findes på den nationale undersøgelse af Psykiatrien for Danske Regioner og for den regionale, månedlige afrapportering af somatikken i Region Midtjylland

Flere oplysninger

  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på Region Midtjyllands hjemmeside eller pressevagt

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk