Paramediciner tilser sit materiale.
Foto: Sven Aage Skovbo

LUP Præhospital er en ny delundersøgelse i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP), og gennemføres hver måned som en spørgeskemaundersøgelse hele året. Målgruppen er patienter, som ringer 1-1-2 og efterfølgende får sendt en ambulance eller bliver visiteret til præhospital hjælp via f.eks. egen læge, vagtlæge eller hospital med hastegrad A, B, C eller D. Hastegrad A dækker over patienter hvis tilstand vurderes livstruende eller muligt livstruende, mens hastegrad D dækker over patienter hvis tilstand ikke vurderes hastende, og derfor uden behov for præhospital behandling eller observation. DEFACTUM har projektledelsen af undersøgelsen.

- Jeg ser meget frem til at være i stand til at levere tidstro data om patienters oplevelser med præhospitalet. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at patienterne er villige til at deltage i undersøgelsen, så vi på den måde kan forbedre kvaliteten og derved tilgodese patientens behov. Sådan siger projektleder for LUP, Præhospital, Pernille Bjørnholt Nielsen.

Projektleder i LUP, Simone Witzel uddyber om vigtigheden af undersøgelsen:

- I forhold til forbedringsarbejdet inden for sundhedssektoren, er patienternes stemme helt central. Derfor er det også vigtigt, at patienternes oplevelser med præhospitalet bliver indsamlet og evalueret, så vi har nogle data, vi kan sende til hospitalerne med henblik på at forbedre patienternes oplevelser fremadrettet.

Udviklingen af undersøgelsen er netop gået i gang. Undersøgelsesdesignet svarer langt hen ad vejen til designet for de eksisterende delundersøgelser i LUP. Dog indgår de præhospitale data ikke i Landspatientregisteret, som de øvrige delundersøgelser i LUP. Derfor skal regionerne levere data, så DEFACTUM kan tage kontakt til patienterne. I løbet af udviklingsfasen vil der køre en række parallelle processer f.eks. med udvikling af spørgsmål og testrunder, hvor der vil blive indsamlet data, som bliver leveret til regionerne.

Når undersøgelsen går i drift, vil der hver måned udsendes spørgeskemaer til en stikprøve af patienter, og de præhospitale enheder vil modtage systematisk patientfeedback hver måned. Det forventes, at de første digitale udsendelser af spørgeskemaet til patienter i ordinær drift sker til august eller september 2024. I løbet af det første gennemførselsår i drift bliver der desuden gennemført test af spørgeskemaer i papirform, som udsendes via posten til en gruppe af de patienter, der er fritaget for digital post for at vurdere, om suppleringen væsentligt beriger undersøgelsen.

De månedlige målinger i LUP Præhospital vil bidrage til at understøtte arbejdet med at udvikle kvaliteten i den enkelte enhed ved hver måned at indsamle data, levere månedlige resultater og give enhederne mulighed for at benytte lokale spørgsmål. En gang om året udarbejdes en national årsstatus for de nationale spørgsmål på lige fod med de øvrige delundersøgelser i LUP.

Læs mere om undersøgelser af patienters oplevelser i præhospitalet.

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk