"Hvordan har du det?" spørger Region Midtjylland hvert fjerde år i den største undersøgelse af folkesundhed i Danmark. Knap 34.000 personer fra de 19 kommuner i Region Midtjylland har besvaret spørgsmålene om sundhed og trivsel, og de havde godt nyt om rygning og alkoholforbruget. Og resultatet er, at de positive tendenser med færre dagligrygere og færre ugentlige genstande fortsætter. Og det er især de unge, der bærer udviklingen. Dog stiger andelen med svær overvægt, og flere har dårlig mental sundhed, viser sundhedsprofilen i Region Midtjylland, som blev offentliggørt d. 16. marts 2022.

- Tak til alle, der har bidraget med svar om, hvordan I har det. Politisk har vi i Regionsrådet stort fokus på at mindske uligheden i sundhed. Sundhedsprofilen er et rigtigt godt udgangspunkt for, hvordan vi sammen med kommunerne, foreningslivet og sundhedsprofessionelle bedre kan hjælpe borgerne med de udfordringer, de oplever i livet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Siden undersøgelsen i 2017 og frem til 2021 er andelen af dagligrygere faldet fra 16 % til 13 %. Samtidig er der et mindre fald fra 16 % til 15 % i andelen, der drikker mere end 10 genstande om ugen. Det går dog den gale vej på de fleste andre områder - især inden for svær overvægt, kost og mental sundhed.

Mange motiverede for mindre røg og alkohol
I Region Midtjyllands sundhedsprofil fra 2017 var der kun et lille fald i andelen af dagligrygere. Nu er der dog lidt mere luft i lungerne:

- Det er bestemt gode nyheder, at antallet af dagligrygere er faldet.  Det er særligt de unge mellem 16 og 24 år, der har rykket sig fra 14 % i 2017 og til 9 % i 2021. Det er enormt positivt, fordi vi ved, at jo tidligere man begynder at ryge, jo større vil afhængigheden af tobak sandsynligvis blive. Unge mennesker, der begynder at ryge, har derfor ofte sværere ved at stoppe igen, fortæller seniorforsker Karina Friis fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, der er projektleder for undersøgelsen i Region Midtjylland.
Der er desuden også et fald i forhold til alkohol.

- Vi ser et mindre fald i andelen af midtjyder, der drikker mere end 10 genstande om ugen. Igen er det hos unge mellem 16 og 24 år, vi ser det største fald fra 24 % til 18 %. Det ændrer dog ikke på, at stort alkoholforbrug og rygning stadig udgør et folkesundhedsproblem – også blandt unge, siger Karina Friis.

Selv om andelen af rygere og borgere med risikabelt alkoholforbrug er faldet, er midtjydernes motivation for at leve sundere fortsat stor. Næsten tre ud af fire vil gerne holde op med at ryge, mens næsten hver fjerde med et højt alkoholforbrug gerne vil drikke mindre.

Det går den forkerte vej med den mentale sundhed
Da midtjyderne i 2021 deltog i undersøgelsen var hverdagen præget af en række restriktioner og tiltag i forbindelse med corona-pandemien. Det har også påvirket mange midtjyder psykisk.

- Mange flere har følt sig mere isolerede end normalt, og generelt viser undersøgelsen, at den mentale sundhed har fået et knæk

Fra 2017 til 2021 ser vi en stigning i andelen, der føler sig ensomme fra 8 til 14 %, og andelen med symptomer på depression er også steget fra 6 til 8 %. Der er også markant flere, der er stressede og generet af angst og anspændthed, fortæller seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra DEFACTUM.

De dårlige tendenser for den mentale sundhed skyldes dog næppe kun corona. Andelen med dårlig mental sundhed har nemlig været på fremmarch i det seneste årti. Udviklingen har været dårligst for de unge.

- Fra 2017 og til 2021 er andelen af unge, der har symptomer på depression steget fra hver tiende til nu at gælde for knap hver femte. Ligeledes er 44 % af de unge stressede. Det er bekymrende tal, som kalder på handling, siger Finn Breinholt Larsen.

Mere end hver anden er nu overvægtig
Også fysikken hos midtjyderne skranter. I dag er mere end hver anden midtjyde overvægtig.

- Andelen med svær overvægt stiger. Samtidig ser vi flere med et usundt kostmønster og færre, der dyrker idræt og motion, forklarer Karina Friis, og understreger, at den nye sundhedsprofil på trods af pandemiens præg tegner nogle tydelige tendenser over det sidste årti.

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

  • Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2021 – en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 34.000 borgere i Region Midtjylland
  • Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
  • I Region Midtjylland fik 56.500 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
  • Region Midtjylland udsendte forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år)
  • 2021 udgaven er Region Midtjyllands femte sundhedsprofil. Sundhedsprofilen er tidligere lavet i 2006, 2010, 2013 og 2017

Oplysninger om de enkelte kommuner

  • Sundhedsprofilen indeholder detaljerede oplysninger om sundhedstilstanden i de enkelte kommuner (se bind 1 siden nedenfor)
  • Der er desuden oplysninger om udviklingen i sundhedstilstanden (2010-2013-2017-2021) i de enkelte kommuner (se bind 2 på siden nedenfor)
  • Find Region Midtjyllands Sundhedsprofil her  

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk