Vi behandler flere og flere i psykiatrien i Danmark. Antallet af patienter i både den almene psykiatri og i børne- og ungepsykiatrien er steget med 20.000 på de seneste fem år.

Det skal dog være en tryg og god oplevelse at være ambulant patient eller indlagt i psykiatrien i Danmark. Derfor gennemfører regionerne hvert år en undersøgelse af patienternes tilfredshed i psykiatrien, kaldet LUP Psykiatri.

Blandt resultaterne er, at ca. 80 % i "Høj grad" eller "I meget høj grad" er trygge i deres samlede forløb. Samtidig udtrykker patienterne, at de er meget tilfredse med deres mulighed for at komme i kontakt med personalet, når de har behov for det, og personalet vækker også tilfredshed på andre områder:

- Personalet i psykiatrien virker velforberedte. I spørgsmål om personalet har sat sig ind i sygdomsforløbet ved samtaler er der høj tilfredshed. Og tager vi eksempelvis voksne ambulante patienter i psykiatrien oplever 80 %, at de "i høj grad " eller "meget høj grad" får de informationer om deres sygdom og behandling, som de har brug for, fortæller specialkonsulent Simone Witzel fra DEFACTUM og understreger samtidig:

- Der bør være et særligt fokus på indlagte børne- og ungdomspsykiatrien, hvor udviklingen i tilfredsheden for seks ud af 23 spørgsmål er gået den forkerte vej siden sidste års undersøgelse. Eksempelvis mener færre, at de har fået det bedre, at de kan tale åbent med personalet om vanskeligheder, og at personalet har tid til at lytte.

LUP Psykiatri er en årlig landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser. Det er de fem regioner, der står bag undersøgelsen. I alt har 12.430 patienter og forældre fordelt på 421 ambulatorier og sengeafsnit besvaret spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsen. Undersøgelsen i 2019 dækker følgende: ambulante og indlagte patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Find Danske Regioners nyhed om LUP Psykiatri her

Find hele undersøgelsen fra LUP Psykiatri her

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk