En ny national brugerundersøgelse gennemført i 2019 viser stor tilfredshed blandt patienter og borgere på det præhospitale område i alle danske regioner.  Pernille Bjørnholt Nielsen og Sara Flensborg Hansen fra DEFACTUM, Region Midtjylland, har udarbejdet rapporten og er begge begejstret for resultaterne:

- Undersøgelsen viser, at langt de fleste er tilfredse med den hjælp, de får, når de ringer 1-1-2 og får sendt en ambulance til en akut hændelse. 96 procent svarer ”godt” eller ”meget godt” til deres samlede indtryk af forløbet og kun 4 procent svarer ”dårligt” eller ”meget dårligt”, siger specialkonsulent Pernille Bjørnholt Nielsen. 

Patienternes perspektiv på den akutte hjælp
Svarene viser, at patienterne i høj grad oplever at blive mødt med respekt af ambulancepersonalet og føler sig trygge ved deres håndtering af situationen. Flere borgere beskriver medarbejderne som professionelle, tryghedsskabende, respektfulde og beroligende. ”Kontakten i telefonen var meget imødekommende og elskværdig. Hun fortjener en medalje!”, skriver én borger eksempelvis.

Desuden er patienterne meget tilfredse med hjælpen fra regionernes vagtcentraler, hvor de oplever, at den sundhedsfaglige medarbejder er imødekommende og forstår, hvorfor de ringer 1-1-2.

Formand for Danske Regioner og for regionsrådet i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), glæder sig over, at patienterne er tilfredse og trygge ved akuthjælpen på tværs af regionerne:

 - Resultaterne tyder på, at vi er på rette kurs, når det handler om at sikre borgernes tryghed på det præhospitale område. Samtidig giver undersøgelsen også ny værdifuld viden om patienternes oplevelser og perspektiv. Den viden skal vi selvfølgelig navigere efter, så vi kan udvikle og styrke kvalitet og service i akuthjælpen, siger Stephanie Lose, som gerne vil takke alle de patienter og pårørende, der har bidraget med svar.

Ny viden skal styrke indsats
Undersøgelsen viser lidt lavere tilfredshed ved spørgsmål om, hvorvidt patienterne oplevede at blive modtaget uden ventetid på hospitalet og om de oplevede, at hospitalspersonalet havde fået besked om, hvorfor de kom. Præhospital direktør i Region Sjælland, Benny Jørgensen, glæder sig til at bruge den nye viden til at skabe endnu bedre patientforløb.

- Regionerne ser frem til at bruge den nye viden om patienternes oplevelser til at forbedre kvalitet og sammenhæng i det akutte patientforløb. Undersøgelsen tyder fx på, at der er brug for at se på overgangen til hospitalet. Det er en kendt udfordring, og vi arbejder allerede med at styrke kommunikationen fra ambulance til hospital. Patienternes svar understreger, at vi bør sætte ekstra fokus på denne indsats, siger Benny Jørgensen.

Fælles national brugerundersøgelse
Undersøgelsen er gennemført blandt patienter, der har ringet 1-1-2 og fået sendt en akut ambulance i august eller september 2019. Flere af regionerne har tidligere gennemført lignende undersøgelser i egen region, men det er første gang, at landets fem præhospitale akutberedskaber har gennemført en samlet undersøgelse med enslydende spørgsmål på tværs af regionerne.

Regionerne har leveret dataudtræk, mens udviklings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland, har stået for indsamling af svar, analyse og rapporter. 

Du kan læse den fulde rapport her: Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område eller finde yderligere oplysninger om undersøgelser på det præhospitale område her: Undersøgelser på det præhospitale område