Personalet på hospitaler i Region Midtjylland er godt forberedt, venligt og imødekommende, og behandlingen er god. Det viser patienternes svar i de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser i 2018, LUP Somatik, LUP fødende og LUP Psykiatri.

Patienternes ønsker dog samtidig at blive inddraget endnu mere i egen behandling. Det er gennemgående i alle årets LUP-undersøgelser. Desuden ønsker flere patienter mere information om virkninger og bivirkninger af medicin.

Patienter vil gerne inddrage pårørende
Projektleder på undersøgelsen, Simone Witzel fra DEFACTUM, Region Midtjylland, forklarer at det både regionalt og nationalt er et mål at øge patienternes inddragelse i egen behandling.

- Hospitalerne arbejder målrettet på at inddrage patienter og pårørende i behandlingen. Her er der plads til forbedring, selvom de gør det godt. Patienterne vil gerne have, at personalet giver deres pårørende endnu bedre mulighed for at blive inddraget i beslutninger om behandlingen, end de allerede gør, siger Simone Witzel.

Undersøgelserne giver hver enkelt afdeling et præcist svar på, hvad patienterne synes om fx patientinddragelse, information og behandling. Og hvor patienterne ser muligheder for forbedringer.

Ros til fødeafdelinger og psykiatri
De fødende i Region Midtjylland er landets mest tilfredse.

Psykiatriens LUP-undersøgelse viser, at de fleste psykiatriske patienter er tilfredse med den kontakt, de har til psykiatrien.

Det gælder både for ambulante og indlagte patienter, deres pårørende og for forældre til børn i behandling.

Fakta

  • Patienttilfredshedsundersøgelserne laves særskilt for planlagt indlagte-, akut indlagte-, ambulante patienter (LUP Somatik) og fødende (LUP Fødende) på hospitalerne. I psykiatrien laves ni forskellige undersøgelser blandt patienter og pårørende (LUP Psykiatri).
  • I Region Midtjylland har 28.707 patienter svaret i LUP Somatik 2018. 1958 har svaret i LUP Fødende og 2440 i LUP Psykiatri.
  • Den tilsvarende 2018-undersøgelse for Akutafdelinger og Akutklinikker, LUP Akutmodtagelse, blev offentliggjort i januar 2019.
  • Temaerne i de nationale rapporter for 2018 er:
    • LUP Somatik: Patientansvarlig Læge (PAL), Overgange og Patientinddragelse.
    • LUP Fødende: Telefonrådgivning når fødslen går i gang og Akut kejsersnit.
    • LUP Psykiatri: Pårørendes tilfredshed og inddragelse, Omgangstone og forventning, og Hjælpe patienten til selv at tage hånd om sygdommen

LUP undersøgelserne for somatik findes her

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk