Overvejende er patienterne positive overfor deres behandling i psykiatrien. 83 % af de voksne ambulante patienter er tilfredse med deres kontakt med psykiatrien, mens tilfredsheden for ambulante børn og unge samt deres forældre ligger en smule lavere - nemlig på henholdsvis 77 % og 80 %. Det viser den årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patient- og pårørendes oplevelser i psykiatrien, kaldet LUP Psykiatri, foretaget af DEFACTUM.

Der er dog ikke udelukkende tilfredshed at spore blandt patienter og pårørende. De mindst tilfredse er indlagte børn og unge, hvor blot 43 % enten i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse. Hertil oplever 30 % af de voksne indlagte patienter, der har været udsat for tvang, at personalets brug af tvang slet ikke eller i ringe grad foregik på en ordentlig måde, mens 36 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien savner samtale og dialog med personalet om tvangen efter, den blev anvendt.

- Den viden skal naturligvis medtænkes i det fremtidige arbejde, understreger projektleder på undersøgelse, Simone Witzel fra DEFACTUM, Region Midtjylland. Hun tilføjer, at svarene fra undersøgelsen vurderes nøje og anvendes som pejlemærke for, hvad der skal forbedres indenfor psykiatrien, så behandlingen kan foregå på patientens præmisser. Og her kræves et særligt fokus på tvang:

- Der er plads til forbedringer og resultaterne fra LUP Psykiatri er et bidrag til de initiativer, der allerede er i gang i arbejdet med at nedbringe brugen af tvang i regionerne, fortæller Simone Witzel. 

LUP Psykiatri gennemføres på vegne af de fem regioner hvert år, så man løbende kan følge graden af tilfredshed og derved vurdere, hvor der skal sættes ind for at opnå størst mulig tilfredshed hos patienter og pårørende inden for området.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk