Måske holder sundhedsbølgen en lille pause. Måske er den ved at løbe ud i sandet. På kun fire år er, antallet af fysisk inaktive nemlig steget fra 18 til 20 %, folk med usunde kostmønster er steget fra 13 til 15 % og svært overvægtige er steget fra 14 til 16 %. Den gode nyhed er, at flere kvitter smøgerne og færre har et risikabelt alkoholforbrug. Det viser 32.400 nye svar fra "Hvordan har du det?, der offentliggøres som Region Midtjyllands Sundhedsprofil d. 14. marts i Herning Kongrescenter.

Høj motivation for det sunde liv
På landsplan har antallet af rygere i en årrække faldet med ét procentpoint om året. Nu er tallet stagneret. I Region Midtjylland er antallet af rygere dog faldet med én procent fra 2013 til 2017, så selv om faldet ikke er helt tilfredsstillende, så er det godt i forhold til landsresultatet:

- Da vi lavede den første "Hvordan har du det?" i Østjylland i 2001, røg 33 % dagligt. 33 %! I 2017 er vi nået ned på 16 % i hele regionen. Det er altså flot, selv om det også er ærgerligt, at sundhedsbølgen har mistet lidt af pusten, fortæller seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland. Og mange ønsker fortsat at leve sundere:

- Motivationen for at leve sundt er høj i Region Midtjylland. Folk vil gerne. Vi i regionen og kommunerne bør derfor støtte dem, så de gør alvor af deres ønsker. Der skal gang i sundhedsbølgen igen. Rygning, fysisk inaktivitet og svær overvægt giver nemlig markant flere år med sygdom og kortere levetid.

70 % vil, ifølge Region Midtjyllands Sundhedsprofil, gerne holde op med at ryge. Samtidig ønsker 61 % at være mere fysisk aktive og 56 % vil gerne leve sundere.

Mest udkantsdanmark i storbyerne
For lettere at målrette indsatserne, viser Sundhedsprofilen som noget nyt, de geografiske forskelle i folks sundhedsvanerne. De store geografiske forskelle i sundhed ses især i kommuner med større byer som Aarhus, Horsens, Herning, Viborg, Holstebro og Randers.

- Vi taler meget om Udkantsdanmark, men alle kommuner har deres smørhuller og udkanter. Det er en god idé at målrette sundhedsindsatserne mod områder, hvor befolkningens helbred er dårligst, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen, DEFACTUM, og fortsætter:

- Mange i den erhvervsaktive alder står uden arbejde i de socialt dårligst stillede områder. Samtidig har flere også en nedsat arbejdsevne. Det giver store bekymringer at få økonomien til at hænge sammen i hverdagen. Jo færre ressourcer folk har, jo større er deres behov for hjælp til et mere sundt liv.

Rygning, et risikabelt alkoholforbrug og usund kost er eksempelvis mere udbredt i de udsatte områder. Det samme gælder dårligere trivsel i form af ensomhed, stress og depression, viser Region Midtjyllands Sundhedsprofil.

Bredere forebyggelse
Der er, ifølge Sundhedsprofilen, også betydeligt flere kroniske sygdomme i de udsatte områder. Sundhedsproblemerne kræver derfor nye og bredere initiativer.

- Hvis vi for alvor skal løfte sundheden i de socialt dårligst stillede områder, så kræver det et tættere samarbejde mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen, og samtidig skal vi også inddrage de praktiserende læger og private aktører som idrætsklubber, sociale foreninger og virksomheder, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen, og afslutter:

- Vi skal spille på hele klaviaturet: Tilbud om rygestopkurser hos den lokale fysioterapeut  og indretning af sunde byrum med mulighed for motion og aktiv transport. I England er det lykkedes at løftet sundheden i dårligt stillede områder, fordi man har prioriteret det. Det må også kunne lade sig gøre hos os.

Det er nu muligt at slå op i Sundhedsprofilen og se, hvor i kommunerne den geografiske ulighed klemmer mest.

Offentliggørelse af flere tal fra undersøgelsen
Den 14. marts 2018 bliver undersøgelsens resultater præsenteret for kommuner, region, sundhedsforskere og andre interesserede i Herning Kongrescenter.

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

• Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
• I Region Midtjylland fik 52.000 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
• 2.500 borgere i hver kommune fik spørgeskemaet – med undtagelse af Aarhus Kommune, hvor 8.200 fik spørgeskemaet, og i Samsø Kommune, hvor 1.300 fik spørgeskemaet
• Region Midtjylland udsendte forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år).
• I alt svarede 32.400 borgere i Region Midtjylland

Om undersøgelsen
Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er del af en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres i alle fem regioner og af Sundhedsstyrelsen samt Statens Institut for Folkesundhed. Det sker i et samarbejde mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.

Find Region Midtjyllands sundhedsprofil her

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk