Spørgsmål som "Har personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved samtaler om din sygdom/tilstand?", " Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for?" og "Er du alt i alt tilfreds med dit besøg?" sender specialkonsulent Simone Witzel ud til udvalgte borgere, der er blevet behandlet på regionens hospitaler og i psykiatrien i løbet af efteråret.

- Som patient eller pårørende har du en unik viden om, hvad der er vigtigt for dig. Jeg håber, at rigtigt mange patienter og pårørende vil hjælpe med at fortælle, hvad der fungerer godt og hvad vi bør lave om. Vi har brug for så mange input og ærlige meninger som muligt, siger Simone Witzel fra Region Midtjyllands forskningscenter DEFACTUM.

Svar sikrede mad til ventende
Hun samler de mange svar fra borgere i Region Midtjylland. Og laver tilsvarende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i resten af landets fem regioner.

De mange svar hun får igen, bliver nærlæst og omsat til konkrete forbedringer.

Tidligere undersøgelser har bl.a. fået hospitaler til at sikre adgang til mad og drikke i venteværelser, sætte fokus på, at patientens inddrages i det ønskede omgang og forbedre informationen til patienten.

Fakta

  • Spørgeskemaet sendes til en stikprøve af de borgere, der besøger et af regionens (somatiske) hospitaler i perioden fra august til oktober 2018.
  • Alle borgere med kontakt til den regionale psykiatri får spørgeskemaet udleveret på behandlingsstedet (i forskellige perioder fra september til november 2018). Et udvalg af pårørende deltager også.
  • Spørgeskemaet bliver enten udleveret på behandlingsstedet eller sendt til de udvalgte borgeres e-boks eller postkasse.
  • Det er af statistiske årsager ikke muligt at melde sig selv som besvarer, hvis man ikke er udvalgt til at modtage et spørgeskema.
  • De Landsækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) laves for områderne; den regionale psykiatri, akutmodtagelsen, kvinder der har født og somatiske afdelinger.
  • Resultaterne af de nationale undersøgelser af oplevelser bliver præsenteret her:
  • Danmarks fem regioner står bag undersøgelsen, der laves af Region Midtjyllands forskningscenter DEFACTUM i samarbejde med Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden.

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk