- Det er svært at få armene ned. Men det skal de, for der er stadig arbejde, der skal gøres, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) om patienternes vurdering af kvaliteten på Region Midtjyllands hospitaler.

Først og fremmest viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) os, at vi skal fortsætte vores arbejde for bedre involvering af patienter og pårørende, mener Bent Hansen (S).

Venligt og imødekommende personale
Især hospitalernes personale får roser med fra patienterne. For eksempelvis de akut indlagte patienter svarer 92 pct., at de i meget høj grad (59 pct.) eller i høj grad (33 pct.) oplever personalet som venligt og imødekommende.

- Jeg kan ikke rose personalet nok for, at de trods travlhed og forandringer formår at etablere et positivt møde med patienterne. Så er grundlaget for alt det andet på plads, siger Bent Hansen.

Patienter og pårørende mere på banen
Involvering af patienter og pårørende er både et tema i årets tilfredshedsundersøgelse og et indsatsområde for Region Midtjylland. Regionen oplever da også fremgang på nogle områder. Alligevel er netop spørgsmålene om information og involvering nogle af de områder, der generelt scorer lavest.

Eksempelvis svarer 11 pct. af de planlagt indlagte patienter, at personalet "slet ikke" eller "i ringe grad" giver dem mulighed for at deltage i beslutninger om behandling.

- Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med. Vores ambition er, at patienterne i langt højere grad bliver inddraget i deres behandling, siger Bent Hansen.

Tilfredse fødende
Spørgsmålene er delt op i to grupper: LUP somatik og LUP fødende. For LUP fødende og deres partnere bliver spørgsmålene stillet lidt anderledes. Men tendensen er den samme.

- Det er selvfølgelig dejligt, at vi er bedst i klassen. Men på nogle punkter er niveauet i "klassen" måske ikke højt nok, siger Bent Hansen.

Som eksempel peger regionsrådsformanden på spørgsmålet: "Får den hjælp hun har brug for til at kunne amme på sygehuset". Her giver 14 pct. en negativ eller meget negativ vurdering.

- På den måde viser undersøgelsen af patienttilfredsheden, hvor vi skal sætte ind for at gøre det endnu bedre at være patient i Region Midtjylland, siger Bent Hansen.

Fakta om LUP 2015

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk