Blandt de offentlige hospitaler i Danmark er patienterne i Region Midtjylland mest tilfredse. Det viser den seneste landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, LUP 2013.

- Det er selvfølgelig en stor anerkendelse af vores personale, at patienttilfredsheden i Region Midtjylland igen er i top. Sagt på jysk: ”Det er ikke så ringe endda”, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

I sidste års LUP lå Region Midtjylland tredje bedst for indlagte patienter med en tilbagegang på fem spørgsmål.

Fokus på kommunikation
Bent Hansen glæder sig især over, at Region Midtjylland i år har fremgang på spørgsmålet: ”Den mundtlige information er god”.

- Netop en forbedret kommunikation med patienterne prioriterer vi meget højt, siger han.

Bent Hansen peger blandt andet på regionens sundhedsplan, der bygger på sloganet: På patientens præmisser. Her er en forudsætning, at kommunikationen med patienterne fungerer.

Plads til forbedring
Men når glæden over det gode resultat har lagt sig, lægger Bent Hansen vægt på, at formålet med LUP’en først og fremmest er at arbejde med kvaliteten.

- Vi har stadig masser af steder, hvor vi kan blive bedre. Eksempelvis mener en tredjedel af de patienter, der oplevede fejl, at vi ikke er gode nok til at håndtere fejlene, siger han.

Et andet opmærksomhedspunkt er, at 12 pct. af de indlagte patienter er utrygge ved at skulle hjem fra afdelingen.

Fakta om tilfredshedsundersøgelsen:

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for de somatiske patienter (LUP Somatik) er en spørgeskemaundersøgelse, som bliver gennemført en gang om året
  • Cirka halvdelen af spørgsmålene er nationale spørgsmål, mens den anden andel udgør regionale spørgsmål unikke for Region Midtjylland
  • LUP Somatik er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • Resultaterne fra Region Midtjylland bygger på svar fra 8.439 indlagte og 19.337 ambulante patienter
  • Svarprocenten i Region Midtjylland er på 59 pct. for både de indlagte og de ambulante patienter
  • Vores forsknings- og konsulenthus udarbejder på vegne af Region Midtjylland egne rapporter til afsnits-, afdelings-, hospitals- og regionsniveau for både de indlagte og ambulante patienter.
  • Her kan du finde alle undersøgelsens rapporter for Region Midtjylland.

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk