Er der sammenhæng mellem borgerens egenomsorg og livskvalitet og en forbedring af det fysiske funktionsniveau efter kommunal hjerterehabilitering?

Malene Thygesen; Tina Veje Andersen; Berit Kjærside Nielsen; Hanne Søndergaard

Resultaterne viser, at blandt borgere, der deltog i hjerterehabiliteringen i de fire kommuner, opnåede flere en forbedret helbredsrelateret egenomsorg og livskvalitet ved afslutningen af forløbet. Samtidig ses en tendens til, at det i højere grad er borgere, der havde et lavt niveau af helbredsrelateret egenomsorg eller en medium grad af helbredsrelateret livskvalitet ved starten af forløbet, der opnåede en stigning på 10% eller mere i fysisk funktionsniveau. 

Dette skal dog ses i lyset af, at borgere med lavere grad af egenomsorg og livskvalitet oftere har et lavere fysisk funktionsniveau ved starten af forløbet, og at de derved kan have nemmere ved at opnå en stigning på mere end 10%.

Projektet er gennemført som en tværsnitsundersøgelse, der omfatter 754 borgere, som i perioden 1/9 2018 til 31/8 2023 har deltaget i et hjerterehabiliteringsforløb i en af kommunerne: Skanderborg, Norddjurs, Lemvig og Ringkøbing-Skjern. Data er analyseret deskriptivt og vha. logistisk regression, hvor der justeres for køn, alder, uddannelse og fysisk funktionsniveau ved start.

Link til projektet bag publikationen

Download 2023_Poster_HjerteKomPro resultater.pdf

Download 2023_HjerteKomPRO resultater.pdf

Download 2023_Slides om HjerteKomPRO resultater.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2023
Udgiver DEFACTUM