Evaluering af Neurorehabilitering Midt

Lise Marie Witt Udsen; Dorte Laursen Stigaard; Peder Hau Lyng; Signe Andrén Thrane; Malene Vinther Christensen

I maj 2021 flyttede Neurorehabilitering Midt ind i en ny specialdesignet bygning med tilhørende udearealer målrettet rehabilitering af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Byggeriet har kostet næsten 41 mio. kroner. Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget penge, og Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet med 9,5 mio. kroner til byggeriet og evalueringen.

DEFACTUM har evalueret, hvad de nye fysiske rammer betyder for borgere, pårørende og medarbejdere hos Neurorehabilitering Midt. Evalueringen er foretaget i perioden 2019-2023. Der er udarbejdet en resultatrapport, en bilagsrapport og et implementeringskatalog som en del af evalueringen.

Download Resultatrapport_2023_Evaluering af Neurorehabilitering Midt.pdf

Download Bilagsrapport_2023_Evaluering af Neurorehabilitering Midt.pdf

Download Implementeringskatalog_2023_Evaluering af Neurorehabilitering Midt.pdf

Download Præsentation 1_NRM_Fra drøm til virkelighed - evalueringskonference_29 09 2023.pdf

Download Præsentation 2_DEFACTUM_Resultater_NRM-evaluering_29 09 2023.pdf

Download Præsentation 3_NRM_Session A_Hvordan bidrager rammerne til den fysiske genoptræning_29 09 2023.pdf

Download Præsentation 4_NRM_Session B_Et byggeri målrettet borgernes kognitive udvikling_29 09 2023.pdf

Download Præsentation 5_DEFACTUM_Borgere og pårørende_NRM-evaluering_29 09 2023.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 84 sider - 58 sider - 36 sider