Udvikling af pårørendesamarbejde på botilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshæmning i Region Nordjylland

Marianne S. Balleby; Kirsten Overgaard

DEFACTUM har gennemført en pårørendeundersøgelse på de fem botilbud i Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke i Region Nordjylland. Undersøgelsen, som er et led i udvikling af botilbuddenes pårørendesamarbejde, har bestået af en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af en pårørendedialog i hvert botilbud. En pårørendedialog er en anerkendende og styret dialog mellem en mindre gruppe af pårørende og medarbejdere/ledere. DEFACTUM faciliterede pårørendedialogerne. Se notat, der beskriver metoderne.

Pårørendeundersøgelsen har givet indblik i de pårørendes oplevelser og input til det fremadrettede samarbejde med pårørende. Processen har dannet baggrund for en pjece om botilbuddenes tilgang til pårørendesamarbejde.

Link til projektet bag publikationen

Download Notat_2022_Pårørendeundersøgelse i Området for Voksne med Udviklingshæmning.pdf

Pjecen er tilgængelig via Området for Voksne med Udviklingshæmnings hjemmeside

Udgivelsesform Øvrige
År 2022
Udgiver DEFACTUM (notat) Region Nordjylland (pjece)
Længde 18 sider