Samarbejde om Praksisnær Rehabiliteringsforskning

Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning (SPR) er et forskningsmæssigt samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Kommune, VIA University College, Aarhus Universitet og MarselisborgCentret. 

Det overordnede formål med SPR er at styrke den rehabiliterende praksis, så borgere i rehabilitering opnår bedst mulig funktionsevne og livskvalitet.

Praksis er definerende for forskningstemaerne, og forskningsspørgsmål defineres i et ligeværdigt samarbejde mellem praksis og forskning.

SPR rummer mange projekter, som primært er eksternt finansieret. Der er fokus på implementering i praksis.

SPR er organiseret under DEFACTUM, der varetager projektledelse, økonomi og sekretariatsfunktion.

Der er en basisbevilling fra de deltagende parter over en femårig periode fra 2023-2027.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2027