Bedre hverdag gennem viden og samarbejde

   


Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning (SPR) er et forskningsprogram i samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, VIA University College, Aarhus Universitet og MarselisborgCentret. Organisatorisk hører SRP under Human First's Koordinationsudvalg for Mennesker med Behov for Rehabilitering.

I SPR arbejder vi for:

  • at borgere i rehabilitering opnår bedst mulig funktionsevne og livskvalitet

  • at praksis bliver definerende for forskningstemaer med afsæt i de udfordringer, som borgerne og praktikerne oplever i rehabiliteringen

  • at forskningsspørgsmål defineres i en ligeværdig dialog mellem praksis og forskning

  • at resultater fra forskning kan implementeres direkte i den kommunale praksis og i tværsektorielle forløb.

 

Samarbejde om praksisnær rehabiliteringsforskning

Medarbejdere i praksisnær rehabiliteringsforskning i Aarhus: (Fra venstre) Trine Brøns Nielsen, Louise Sofia Madsen, Lisa Østergaard Gregersen, Claus Vinther Nielsen, Charlotte Ibsen, Dorthe Sørensen og Thomas Maribo. Foto: Søren Sander