Formål

Borger laver øvelser og taler med fysioterapeut i skoven.
Foto: Niels Aage Skovbo

Formålet med MoEva 2.0 er at understøtte beslutningstagning vedrørende sundhedsindsatser. Med MoEva 2.0 bidrager vi med data i den enkelte borgers forløb ved at inddrage patientens/borgerens egen vurdering af helbred og trivsel for dermed at få fokus på den enkelte borgers/patients bekymringer og behov.

På aggregeret niveau bidrager MoEva med data til brug for såvel kvalitetsudvikling som forskning. Data i MoEva 2.0 kan sammenholdes med data fra Sundhedsprofilen, Hvordan har du det?

Om MoEva

MoEva 2.0 er et generisk monitorerings- og evalueringsværktøj til borger- og patientrettede sundheds- og forebyggelsestilbud i kommuner og på hospitaler ved brug af patient rapporterede oplysninger (PRO). Det er et ikke-sygdomsspecifikt værktøj, og det kan anvendes på tværs af forskellige sundhedsudfordringer og sygdomsområder.

MoEva 2.0 har et patient-/borgerperspektiv og kan følge patienterne/borgerne med de multifacetterede behov, de har. Det vil eksempelvis sige, at de livskvalitets- eller mestringsspørgsmål, der stilles til borgerne, er uafhængige af borgerens sygdom, men er af en generel karakter, alle kan svare på.

Læs om MoEva-monitorering og -evaluering i folderen.

Partnerskabet

MoEva 2.0 er udviklet i et partnerskab mellem os og en række kommuner.

For nuværende består MoEva-partnerskabet af:

Herning Kommunes logo Ikast-Brande Kommunes logo Lemvig Kommunes logo
     
Norddjurs Kommunes logo Ringkøbing Skjern Kommunes logo Skanderborg Kommunes logo
     
Vejle Kommunes logo