Formål

Metodekataloget bliver brugt i dialogen med kolleger.
Foto: Forbedringsvejlederuddannelsen

Metodekataloget indeholder forskellige metoder og redskaber - et lettilgængeligt katalog med begreber, værktøjskasse og litteraturhenvisninger. Du kan bruge kataloget i dialogen med dine kolleger, når du arbejder med forbedrings- og kvalitetsudvikling. 

Metodekataloget er målrettet mod kvalitetschefer, ledere, kvalitetskonsulenter, kvalitetskoordinatorer og deltagere på forbedringsuddannelserne.

Ønsker du større ekspertise i forbedringsarbejde, så tilmeld dig Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse, hvor du lærer at iværksætte, lede og vejlede på forbedringsprojekter.

 

For hver metode er der en kort introduktion og beskrivelse, som giver en overordnet indføring i metoden. For redskaberne er der endvidere link til en værktøjskasse, der indeholder skabeloner og beskrivelser af, hvordan de anvendes. Er ønsket en dybere, mere teoretisk indsigt, er metodekataloget dog ikke tilstrækkeligt, men der guides til, hvor man kan søge yderligere information via udvalgte referencer.

Hovedtemaer

Metodekataloget er opbygget efter syv hovedtemaer. (Under hvert hovedtema er de primære begreber uddybet. Refererer vi til andre begreber, så finder du dem uddybet i den alfabetiske oversigt nederst på siden):

 

For hvert hovedtema henviser vi til forbedringsvejleder-wiki, hvor du henter relevant materiale, eksempelvis i form af skabeloner og eksempler. En wiki er en slags hjemmeside, som let kan redigeres af alle de personer, som får rettigheder til det. Den er et oplagt redskab til kommunikation og vidensdeling inden for forbedringsarbejde. Alle kan gratis oprette og anvende en wiki, og det kræver ingen særlige tekniske kompetencer at uploade dokumenter eller redigere indholdet. 

Læs metodekataloget på hjemmesiden eller hent det i en samlet PDF-version.

På Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse lærer du at iværksætte, lede og vejlede forbedringsprojekter.

Oversigt over begreber

Vi har samlet hovedtemaernes begreber.