Formål

Får en lys ide ført ud i verden.
Foto: Forbedringsvejlederuddannelsen

Forbedringsarbejde handler om at sætte mål, finde ud af om man har nået målene og at identificere konkrete forbedringsaktiviteter, der gennem test og måling kan lede frem til de ønskede mål. Det betyder også, at forbedringsarbejde i mange tilfælde handler om at afprøve og implementere en ny praksis, som har opnået dokumenterede og/eller erfaringsmæssigt gode resultater andre steder eller som er en helt ny proces, som ikke har været afprøvet før.

Innovation og test af ny praksis

Gode resultater opnået et sted kan ikke nødvendigvis opnås et andet sted. Resultater afhænger af den lokale kontekst. Der er derfor brug for en oversættelse og tilpasning til de lokale forhold. Forbedringsarbejde kan være at adoptere og adaptere gode idéer på en måde, så det resulterer i ny og bedre praksis.

Brugerinddragelse

I Region Midtjylland ønsker vi at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser og et socialområde med borgeren som aktiv medborger. Det indebærer, at patienter og borgere bliver inddraget i egen pleje og behandling, har mulighed for at tilkendegive sin mening og kan biddrage til at øge kvaliteten.

Forbedringsvejleder

Vi uddanner forbedringsvejledere, der iværksætter, leder og vejleder forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet.

Erfaringer fra uddannelsen

Syv forbedringsvejledere fra Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse fortæller om deres erfaringer med at gennemføre forbedringsprojekter.

Forbedringscoach

Vi udbyder i samarbejde med PS!mprove uddannelsen til forbedringscoach. Det er en dansk uddannelse med et forløb på 6 måneder, som ruster dig til at coache fagfolk til at udvikle, afprøve og implementere ideer, der skaber forbedringer i sundhedsvæsnet eller på socialområdet.

Tidligere forbedringsprojekter

Forbedringsvejlederne beskriver deres forbedringsprojekter, som er udarbejdet inden for en række forskellige områder og afdelinger både i sundhedsvæsenet og på det sociale område i Region Midtjylland.