- Når nu kræftsygdommen ikke kunne tage mit liv, så kunne hun, fortæller en kvinde på 47 år om sagsbehandleren i jobcentret. I 2007 fik kvinden konstateret brystkræft og i stedet for at koncentrere sin energi på rehabiliteringen efter kræftsygdommen, måtte kvinden kæmpe mod kommunen for at forsvare familiens økonomiske situation. Kvindens historie er blot en af de 71 andre, der er grundlaget for bogen: Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Kvindens historie er blot en af de 71 andre, der er grundlaget for bogen: Udfordringer til rehabilitering i Danmark, der blev offentliggjort i går på Fjerde danske rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand. Bogen er en opsamling og perspektivering af de store knaster, der er i rehabilitering i dag. 60 personer fra ca. 50 forskellige offentlige og private organisationer – herunder brugerorganisationer – har været medforfattere, og bag projektet står Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret og vores forsknings- og konsulenthus med støtte fra Sygekassernes Helsefond.

Offentligt pres på syge
En af konklusionerne i bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark er, at rehabiliteringen i dag rummer alt for mange uklarheder. Det betyder, at mange borgere med rehabiliteringsbehov er afhængig af den enkelte kommunes politiske og økonomiske tilgang, og af forvaltningens og jobcentrenes tolkning.

- Der er selvfølgelig stor fornuft i, at kommunerne forsøger at gøre borgerne mest muligt uafhængige af offentlige ydelser, f.eks. dagpengesystemet. Målet er jo at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Men presses borgeren midt i et sygdomsforløb på en helt forkert måde, så risikerer vi, det stik modsatte – nemlig at sende borgeren over i en varig offentlig forsørgelse. Den form for ineffektiv kassetænkning er hverken til borgerens eller samfundets gavn, selvom den måske til punkt og prikke følger lovgivningens rammer, fortæller vores projektleder Bjarne Rose Hjortbak og fortsætter:

- Borgernes rettigheder til rehabilitering, skal ikke kun formuleres i hensigtserklæringer. Rehabilitering og hele begrebet bag skal gøres tydelig og gøres til en selvstændig del af dansk lovgivning, hvis vi vil tage vare på retssikkerheden for sårbare borgere, der i kraft af handicap eller sygdomsforløb har brug for en rehabiliteringsindsats.

Økonomi frem for etik
Ifølge bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark er rehabilitering i dag noget, som såvel borgere som fagfolk må kæmpe for. Borgerne får nemlig ikke automatisk støtte til en helhedsorienteret indsats, der rehabiliterer dem til aktive medborgere igen.

- Økonomi og politiske styringsidealer har fået forrang på bekostning af faglig viden, etik og jura, og derfor får sårbare borgere ikke altid gavn af de gode politiske intensioner om rehabilitering, fortæller projektleder Bjarne Rose Hjortbak.

Han mener derfor, at politikerne på Christiansborg bør overveje at lave en rehabiliteringslov i stil med Norges, så der bliver afsat ressourcer til rehabilitering. Sker det ikke vil en økonomisk presset kommune have let ved at tilsidesætte borgernes rehabiliteringsbehov.

Den faglige udfordring
Af publikationen fremgår det dog, at lovgivningen ikke er det eneste problem. Rehabilitering kræver bl.a. også, at de fagfolk, der er involverede i rehabiliteringen, ved hvad det betyder og er klædt ordentlig på til at inddrage borgerne i rehabiliteringsforløbet.

Gunner Gamborg, formand for Rehabiliteringsforum Danmark, der står bag netværksarbejdet udtaler at:

- Lovgivningen udgør kun én af udfordringerne. Rehabilitering skal være en naturlig del af et sammenhængende forløb, når borgeren har brug for både behandling og genoptræning. Vi skal alle medvirke til at skabe viden og rammer, så fagfolk af alle slags får rehabilitering ind under huden, og det virkelig skal batte noget!

Fakta

  • Bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark er et af resultaterne i et toårigt projekt, som Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret og vores forsknings- og konsulenthus har gennemført med støtte fra Sygekassernes Helsefond i 2010-2011.
  • Omkring 100 personer fra næsten lige så mange forskellige organisationer har bidraget undervejs i hele projektet, mens 60 personer fra ca. 50 forskellige offentlige og private organisationer – herunder brugerorganisationer – har været medforfattere på bogen: Udfordringer til rehabilitering i Danmark
  • Bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark introduceres på Fjerde danske rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand den 9. november.