Unge vil gerne leve sundere, men ikke når det gælder alkohol. Det viser ny undersøgelse af de 140.000 unge midtjyders sundhed og trivsel, som præsenteres på en konference den 15. november.

Nye tal fra ”Hvordan har du det? 2010” viser at de unge gerne vil leve sundere, når det gælder rygning, kost og motion – men ikke når det gælder alkohol.

Hver femte (21 procent) af de unge har et storforbrug af alkohol, dvs. at de drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Og hver tredje (31 procent) drikker ofte mere end fem genstande pr. gang.

Det betyder, at de unge drikker markant mere end den voksne befolkning, hvor tallene er henholdsvis 9 procent og 11 procent. Alligevel ønsker et meget stort flertal af de unge, nemlig 84 procent, ikke at nedsætte deres alkoholforbrug.

- Tallene viser, at de unge betragter et stort alkoholforbrug som en naturlig del af det at være ung. Fester og byture betyder meget for deres sociale liv, og her fylder alkohol meget, siger vores seniorforsker Pia Vedel Ankersen, som er projektleder på undersøgelsen af de unge midtjyders sundhed og trivsel.

Unge dropper råd om alkohol
De unge er mere forandringsparate, når det drejer sig om andre sundhedsvaner. Fx vil 81 procent af de unge dagligrygere gerne holde op med at ryge. 74 procent af alle unge vil gerne være mere fysisk aktive. Og 70 procent vil gerne spise mere sundt.

- Det ser ud til, at de unge gerne vil leve sundt, men de opfatter tydeligvis ikke et højt forbrug af alkohol som det helt store problem. Det kan gøre det rigtig svært for kampagner og andre forebyggelsesindsatser at trænge igennem til de unge, vurderer Pia Vedel Ankersen.

Interview med de unge viser, at kampagnerne preller af. For eksempel opfatter nogle unge Sundhedsstyrelsens budskab om at drikke max fem genstande pr. gang som helt urealistisk. En ung mand siger:

”Det er fuldstændig utopisk at tro, at der er nogen dansker, der overholder det der. Det tror jeg ikke på, at der er nogen, der gør. Altså, jeg synes at de der anbefalinger, de er da fine nok. Altså, lad dem da bare have dem. Der er bare ikke nogen, der overholder dem.”

Ifølge undersøgelsen drikkes der mest blandt mænd, blandt singler og blandt unge med et middelhøjt uddannelsesniveau. Unge, hvis forældre har et højt indkomstniveau, har også generelt et højt forbrug af alkohol.

Fremtidens sundhedsbillede
Mange sundhedsvaner grundlægges i ungdommen. Den aktuelle sundhedsprofil med ny viden om unges trivsel og sundhedsadfærd giver derfor en pejling på, hvordan fremtidens sundhedsbillede kommer til at se ud.

Det er samtidig værdifuld viden, som kommuner, region og andre aktører på sundhedsområdet efterspørger, så de kan kvalificere den praktiske sundhedsindsats i forhold til de unge her og nu.

Fakta om undersøgelsen
Resultaterne gælder for de ca. 140.000 unge midtjyder mellem 16-14 år. Stikprøven blandt unge omfattede 7026 personer, hvoraf 56 procent besvarede et spørgeskema om sundhed, sygdom og trivsel.

”Hvordan har du det?” gennemføres af vores forsknings- og konsulenthus i samarbejde med regionens 19 kommuner. Den er del af en national undersøgelse, så vi kan sammenligne sundheden på tværs af landet.