Vi lader de overvægtige unge stå alene med vægttabet, mener læge Anders Lindelof fra vores forsknings- og konsulenthus, der i dag forsvarer sin ph.d. afhandling fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. I virkeligheden har de unge blot samme vaner som deres forældre, og samfundet gør det besværligt at leve sundt, lyder et par af pointerne i ph.d. forsvaret.

Kun 62 % af de svært overvægtige unge har god selvvurderet trivsel, mens 85 % af de normalt vægtige trives godt, viser nye tal fra sundhedsundersøgelsen: Hvordan har du det? i Region Midtjylland. Vores forskere har spurgt knapt 7.000 unge mellem 16 og 24 år om deres sundhed og trivsel.

Bange for at skuffe
De negative tal overrasker ikke læge Anders Lindelof. Han har over 2½ år interviewet 15 unge overvægtige og deres nærmeste familie, og erfaringerne derfra er, at problemerne skyldes, at de unge står alene med fedmen:

- De tør ikke fortælle, når de går i gang med vægttabet. De føler nemlig stor skam, hvis de igen skulle skuffe forældre og venner. En af de unge fortæller bl.a., at han hellere ville vælge en almindelig cola end en danskvand, fordi det ville rejse en række spørgsmål og måske også skuffelser, hvis han valgte anderledes, fortæller læge Anders Lindelof og fortsætter:

- Forældre og venner undlader at tale med den fede om vægttab. De ønsker ikke at støde den unge og tror ikke, de ønsker at tale om det. Når forældrene en sjælden gang imellem taler med deres børn om vægttab, er det altid som stikpiller.

Tabuet holder unge tykke
Anders Lindelof studier viser, at de overvægtige unge selv tager ansvaret på sig, og at de hver anden til tredje uge forsøger at tabe sig. Men de mangler støtte til at vedholde forsøget. I stedet bliver de af såvel venner og familie som alle andre mødt af udsagnet eller tankesættet: Lær at tage dig sammen!

- Fede unge lever under et kæmpe pres. De fysiske tegn gør, at såvel forældre som alle andre på forhånd dømmer fede som uansvarlige individer: De har dårlig selvdisciplin, er dovne og er måske endda lidt kejtede og ulækre, fortæller læge Anders Lindelof.

- Vi tænker sundhed som et individuelt valg og ser også fedme som et individuelt problem. De overvægtige unge bliver derfor ikke mødt med et åbent sind og anerkendelse på linje med andre sygdomme som fx psykiske lidelser. Mange danskere har større åbenhed for at tale om deres depressioner med hinanden, ganske som venner og bekendte forholder sig mere åbent til problemerne. På samme måde spørger jeg aldrig direkte til vægttabet, men stiller brede spørgsmål om, hvordan det går. På den måde når de selv frem til deres sorger og bekymringer over vægttabet. Det er langt mere motiverende.

Et samfund indrettet til fedme
Anders Lindelof mener dog ikke, at fedme-epidemien kun er de unge og deres forældres ansvar. Samfundet opmuntrer ikke børn og unge til at føre en sund livsstil.

- Reklamer for usunde fødevarer målrettet børn og unge stiger støt samtidig med, at de kamufleres som sunde. Privatbilismen stiger støt, samtidig med at vejnettet i højere grad indrettes efter bilerne end efter cyklerne. Det er ikke længere naturligt at vælge de rette løsninger og leve sundt, og vores politikere bør derfor overveje om pengene ikke er bedre brugt på fx cykelstier og sund mad på skolerne frem for på fedmeoperationer. Vores forskning kunne ligeledes tage udgangspunkt i praktiske samfundsmæssige tiltag, der over tid øger befolkningens lyst til at leve et sundere liv, afslutter Anders Lindelof.