Kræftpatient ser på mobiltelefon.
Foto: Alexander Gray, Unsplash

Selvom en kræftdiagnose på alle måder er en stor omvæltning, så er langt de fleste kræftpatienter stærkt motiverede for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det skyldes i mange tilfælde, at det at være i arbejde ses som et tegn på at være kommet sig.

Pernille Pedersen, programleder og seniorforsker ved DEFACTUM fortæller:

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at kræftpatienter har en stor motivation for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det at være en del af arbejdsmarkedet er noget, der i høj grad er med til at øge ens eget selvbillede, mentale helbred og den generelle livskvalitet. Og så bidrager det at være på arbejdsmarkedet til økonomisk uafhængighed, som alt andet lige er identitetsskabende og giver social status.

Ny forskning viser dog, at til trods for en stor motivation for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så risikerer kræftpatienter i højere grad end andre borgere midlertidigt eller permanent at forlade arbejdsmarkedet.

-Det viser sig, at det kun er 64 procent af de danske kræftpatienter, som er i arbejde et år efter at være blevet diagnosticeret med kræft, lyder det overraskende fra Pernille Pedersen som fortsætter: Studiet viser dog, at chancen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet stiger over tid, hvor 88% er i arbejde efter fem år.

Årsagen til at kun 64 procent af kræftpatienterne er i arbejde efter et år fra diagnosticering, kan være mange, men studiet viser at patienter med visse kræftdiagnoser kan have særligt svært ved at vende tilbage til arbejdslivet.

- Det vi kan se er, at patienter med kræft i lunge, tarm, blod og maveregion har sværere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet, men undersøgelsen viser dog ikke årsagen hertil, fortæller Pernille Pedersen afslutningsvis.

Studiet er foretaget af Emma Brink Henriksen, Marc Sampedro Pilegaard, Trine Bonnesen, Claus Vinther Nielsen og Pernille Pedersen. Forskningen er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

Studiet er lavet på baggrund af data fra Det Danske Cancerregister fra år 2000 til 2015 baseret på 111.770 patienter, fordelt over 11 forskellige kræftdiagnoser, i alderen 20 til 60. Data stammer fra en femårig periode, hvor borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet blev undersøgt 1 år, 3 år, og 5 år efter diagnosticeringen og sammenlignet med en kræftfri population. Mere om studiet, der er publiceret i Journal of Cancer Survivorship 


Pernille Pedersen
Tlf.: 2447 0964
Mail: pelped@rm.dk

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk