Professor Thomas Maribo

Thomas Maribo, forskningsleder, DEFACTUM og professor i rehabilitering ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet står i spidsen for forskningsprogrammet med titlen "Øget social lighed i sundhed gennem socialt differentierede og tværsektorielle indsatser".

- Formålet med forskningen er at skabe større social lighed i mødet med sundhedsvæsenet. Det skal helt konkret ske ved, at vi identificerer hvor i systemet, der er væsentlige barrierer for, at borgerne og patienterne får fuldt udbytte af sundhedsvæsenets tilbud, lyder det fra Thomas Maribo, som fortsætter:

- I Danmark har alle ifølge loven lige adgang til sundhedsydelser. Men alle har ikke nødvendigvis forudsætningerne for eller sundhedskompetencerne til, at navigere i et komplekst sundhedssystem, og derfor er der i praksis ikke lige adgang til forebyggelse, behandling og rehabilitering. Vi har brug for et sundhedssystem, som er lettere at navigere for alle. Det skal forskningen hjælpe på vej med.

Forskningsprogrammet består af 10 arbejdspakker med særskilt fokus på social ulighed i sundhed. Målgruppen for programmet er personer i sårbare situationer, som har begrænset ressourcer – både socioøkonomiske begrænsede ressourcer som manglende netværk og de udfordringer, vi som mennesker kan møde gennem livet.

- Social ulighed er på alles læber, og mon ikke også det gælder for medlemmerne af Sundhedsstrukturkommissionen. Det bliver derfor spændende, hvad de siger om det her område, og hvordan vi sammen skal navigere i sundhedsvæsenet for at mindske den sociale ulighed, som vokser fra dag til dag, afslutter Thomas Maribo.

Forskningsprogrammet "Øget social lighed i sundhed gennem socialt differentierede og tværsektorielle indsatser", løber over en treårig periode.

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk