Kathrine Carstensen forsvarer sin ph.d.
Foto: Søren Sander

Med omdrejningspunktet implementeringen af lærings- og kvalitetsteams i det danske sundhedsvæsen forsvarede ph.d.-studerende Kathrine Carstensen sin ph.d.-afhandling den 18. juni 2024.

Kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet er centrale udfordringer. I søgningen efter effektive strategier for kvalitetsudvikling har beslutningstagere og sundhedsmyndigheder rettet opmærksomheden mod netværksbaserede bottom-up-tilgange, hvor sundhedsprofessionelle inddrages aktivt i at drive kvalitetsforbedringerne. Et eksempel er lærings- og kvalitetsteams – et læringsnetværk med forbedringsteams af ledere og medarbejdere fra forskellige organisationer, som samarbejder om at forbedre kvaliteten af et udvalgt klinisk område.

- Der er overvejende positive resultater med anvendelsen af lærings- og kvalitetsteams, men det kræver viden om deres implementering at understøtte deres fortsatte udvikling og vellykkede anvendelse, fortæller Kathrine Carstensen.

Derfor har Kathrine Carstensen, med afsæt i et kvalitativt casestudie af brugen af lærings- og kvalitetsteams i Danske Kvalitetsprogram for Sundhedsvæsenet, undersøgt, hvordan lærings- og kvalitetsteams implementeres i sundhedsvæsenet.

- De sundhedsprofessionelle tager et stort ansvar for at drive kvalitetsforbedringerne. De er både engagerede og udviser stor handlekraft i implementeringsprocessen, fortæller Kathrine Carstensen, som dog også vurderer, at bottom-up-implementeringen kan være sårbar:

- For at de sundhedsprofessionelle skal lykkes med implementeringen af kvalitetsforbedringerne kræver det lokal opbakning fra kvalitetskoordinatorer og formelle ledere.

Afhandlingen bidrager med nyttig viden til at videreudvikle lærings- og kvalitetsteams som tilgang til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og til at skabe gode forudsætninger for deres vellykkede implementering på tværs af organisatoriske kontekster i sundhedsvæsenet.

Forsvaret fandt sted den 18. juni 2024 på Aarhus Universitet under titlen: "Implementation of Quality Improvement Collaboratives: The case of the Danish Healthcare Quality Programme".

Læs mere om projektet bag ph.d.-afhandling her

Kathrine Carstensen
Tlf. 2965 1225
Mail katcar@rm.dk