Patient træner med sparring fra sundhedsperson.
Foto: Niels Aage Skovbo

- Skal sundhedsvæsenets forbedringsarbejde øge kvaliteten af sundhedsplejen og behandlingerne på hospitalerne, så kræver det mere målrettede implementeringsstrategier, fortæller Kathrine Carstensen, der i en ny undersøgelse dykker ned i implementeringen af lærings- og kvalitetsteams (LKT) i det danske sundhedsvæsen. 

Hun har i samarbejde med en gruppe forskere vist, at forbedringsarbejdet i LKT'erne ikke bliver implementeret ensartet på tværs af de deltagende hospitaler og kommuner.

- Vi kan se, at forbedringsindsatserne på forskellige måder bliver oversat og tilpasset lokalt i forhold til det kvalitetsarbejde, der allerede finder sted og de daglige arbejdsgange. Medarbejdere og ledere oplever derved, at den lokale tilpasning påvirker det faglige engagement i implementeringen og forankringen af forbedringsindsatserne positivt, forklarer Kathrine Carstensen.

Hun understreger samtidig, at alle involverede i implementeringen af kvalitetsarbejdet skal være opmærksomme på, at oversættelsen potentielt kan påvirke resultaterne af kvalitetsarbejdet.

- Forståelse for variationen er afgørende i arbejdet med at tilrettelægge de bedste rammer for implementeringen. Det sikrer mere effektivt og bæredygtigt kvalitetsarbejde, og i sidste ende et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen, vurderer Kathrine Carstensen.

Med afsæt i teoretisk arbejde omkring oversættelse i implementeringsprocesser af Kjell Arne Røvik har Kathrine Carstensen publiceret studiet i samarbejde med Anne Mette Kjeldsen, Stina Lou og Camilla Palmhøj Nielsen under titlen: Implementation through translation: a qualitative case study of translation processes in the implementation of quality improvement collaboratives.

Kathrine Carstensen
Tlf. 2965 1225
Mail katcar@rm.dk