Forsker Mia Fredens
Foto: Søren Sander

- Implementering af self-management support interventioner i sundhedsvæsnet er en kompleks opgave, som langt fra altid lykkes. Vores forskning bidrager med indsigter ind i et vigtigt område, ved at undersøge implementeringen af en stor skala intervention kaldet Aktiv Patientstøtte, fortæller projektleder Mia Fredens.

En gruppe forskere har i regi af DEFACTUM undersøgt udfordringer og faciliterende faktorer, som sygeplejersker oplever, når de skal implementere self-management support som en sundhedsprofessionel praksis.

- Vores resultater understreger den afgørende rolle, organisatorisk kontekst og mulighed for autonomi spiller i sygeplejerskernes implementeringsarbejde, forklarer Mia Fredens og fortsætter:

- Velkendte eksterne faktorer som prioritering og tid er særligt vigtige i forhold til succesfuld implementering. Vores forskning viser dog også, vigtigheden i at forstå og støtte den interne ændring i professionel praksis, og deri den nye og særlige sygeplejerskerolle som self-management support interventionen kræver.

Mia har udført studiet i samarbejde med Camilla Palmhøj Nielsen, Mette Grønkjær, Berit Kjærside Nielsen, Nina Konstantin Nissen, Kirstine Skov Benthien, Ulla Toft, Knud Rasmussen, Kristian Kidholm og Morten Deleuran Terkildsen.

De har publiceret studiet under titlen: Nurses' perspectives on challenges and facilitators when implementing a self-management support intervention as an everyday healthcare practice: A qualitative study

Mia Fredens

Mia Fredens
Tlf. 7841 4360
Mail miafre@rm.dk