Professor Thomas Maribo
Foto: Søren Sander

Sådan konkluderer professor Thomas Maribo på et nyt studie, hvor en gruppe af vores forsker interviewede og udførte deltagerobservation af brobygger programmet under Social Sundhed.

I studiet dykker forskerne ned i den læring, som studerende oplever som brobygger.

- Følger du eksempelvis et menneske i en sårbar situation fra deres hjem til lægen og tilbage igen, får du et særligt i indblik ved at komme i hjemmet, gå med eller blot sidde ved siden af dem hos lægen. Den studerende får et bredere syn på behovene hos en person i en sårbar situation og den konkrete betydning af ulighed i sundhed, pointerer Thomas Maribo, og fortsætter:

- Rollen som brobygger supplerer ikke blot læseplanerne på sundhedsuddannelserne. At være brobygger forbinder også teori med praksis, og de studerende får et dybere kendskab til fremtidige roller.

Studiet viser, at rollen som brobygger beriger de studerende på sundhedsuddannelser med kommunikative og relationelle færdigheder. Samtidig giver den indblik i sundhedssystemets udfordringer for mennesker i en sårbar situation.

De studerende får en unik indfaldsvinkel til at forstå social ulighed i sundhed.

DEFACTUMs forskere Merete Tonnesen, Gitte Valentin, Thomas Maribo og Anne-Mette Momsen har udarbejdet artiklen med titlen: Seeing the invisible: extracurricular learning processes and learning outcome as experienced by student volunteers accompanying persons in a socially vulnerable situation to healthcare appointments—an ethnographic study

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk